ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
うんと うんとอย่างแรง,อย่างหนัก,อย่างจัง
運よく うんよくโชคดี
運良く うんよくโชคดี
運悪く うんわるくโชคไม่ดี,โชคร้าย
鋭意 えいいอย่างเต็มที่,อย่างสุดกำลัง
営々 えいえいอย่างขยันขันแข็ง
永年 えいねんนานปี
円滑に えんかつにอย่างราบรื่น,โดยราบรื่น
往々 おうおうบ่อยครั้ง,เสมอ ๆ,เป็นประจำ
往往 おうおうบ่อยครั้ง,เสมอ ๆ,เป็นประจำ
大いに おおいにอย่างมาก,อย่างยิ่ง
大方 おおかたคงจะ,คนส่วนใหญ่,ส่วนใหญ่
多く おおくจำนวนมาก,ส่วนมาก
多くとも おおくともอย่างมาก
大勢で おおぜいでหลายคน
大っぴら おおっぴらโจ่งแจ้ง,อย่างไม่เกรงสายตาใคร
大昔 おおむかしนานมาแล้ว
概ね おおむねใจความสำคัญ,เนื้อหาหลัก ๆ,ส่วนใหญ่
大目に おおめにหยวน
大凡 おおよそประมาณ,คร่าว ๆ,ส่วนใหญ่
御気楽に おきらくにตามสบาย
お先に おさきにขอตัวก่อน,ขอกลับก่อน,ก่อน
押し並べて おしなべてส่วนใหญ่เหมือนกันหมด
遅かれ早かれ おそかれはやかれไม่ช้าก็เร็ว
遅く おそくสาย,ช้า
遅くとも おそくともอย่างช้า
恐らく おそらくคงจะ…เป็นแน่,อาจจะ
恐る恐る おそるおそるอย่างหวาด ๆ,อย่างระแวดระวัง
お互いに おたがいにซึ่งกันและกัน
御互いに おたがいにซึ่งกันและกัน
一昨日 おとといเมื่อวานซืน
一昨年 おととしสองปีที่แล้ว
おどおど おどおどหวาดหวั่น,สั่นด้วยความกลัว
自ずから おのずからด้วยตัวของมันเอง,เป็นไปเองตามธรรมชาติ
自ら おのずからด้วยตัวของมันเอง,เป็นไปเองตามธรรมชาติ
お昼 おひるเที่ยง
御昼 おひるเที่ยง
おまけに おまけにมิหนำซ้ำ
思いいれ おもいいれความมุ่งมั่น,การใช้ท่าทางแสดงความรู้สึกแทนคำพูด
思い入れ おもいいれความมุ่งมั่น,การใช้ท่าทางแสดงความรู้สึกแทนคำพูด
思い思い おもいおもいตามที่แต่ละคนคิด
思いがけず おもいがけずอย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่นึกไม่ฝัน
思い掛けず おもいがけずอย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่นึกไม่ฝัน
思いきって おもいきってอย่างไม่ลังเลใจ
思い切って おもいきってอย่างไม่ลังเลใจ
思いきり おもいきりเต็มที่เท่าที่ทำได้,การตัดใจอย่างไม่เสียดายหรืออาวรณ์
思い切り おもいきりเต็มที่เท่าที่ทำได้,การตัดใจอย่างไม่เสียดายหรืออาวรณ์
思いの外 おもいのほかผิดคาด
思う様 おもうさまอย่างสาแก่ใจ,อย่างสาสมใจ
思う存分 おもうぞんぶんอย่างสาแก่ใจ,อย่างสาสมใจ

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้