ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
イマイチ いまいちขาดอะไรบางอย่าง
今一 いまいちขาดอะไรบางอย่าง
今ごろ いまごろป่านนี้,ขณะนี้
今頃 いまごろราว ๆ ตอนนี้,ป่านนี้
今更 いまさらป่านนี้แล้ว,เอาป่านนี้,ถึงขั้นนี้แล้ว
今し方 いましがたเพิ่งจะเมื่อกี้นี้เอง,เพิ่งจะเดี๋ยวนี้เอง
今時分 いまじぶんราว ๆ ตอนนี้,ป่านนี้
未だ いまだยัง
未だに いまだにยัง(ไม่)...แม้ในขณะนี้
今では いまではเดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้
今どき いまどきสมัยนี้,เดี๋ยวนี้,เอาป่านนี้
今時 いまどきสมัยนี้,เดี๋ยวนี้,เอาป่านนี้
今尚 いまなおยังคง...จนถึงทุกวันนี้
今に いまにแม้จนทุกวันนี้,อีกไม่นาน,ในไม่ช้า
今にも いまにもทำท่าว่า,เร็วๆนี้,กำลังจะเกิดขึ้นในบัดนี้
今まで いままでถึงตอนนี้
今以て いまもってแม้ในขณะนี้ยัง(ไม่)....
否否 いやいやไม่ใช่
苟も いやしくも(หากพอจะ...) สักนิด (ละก็)
いやに いやにมากผิดปกติ,เหลือเกิน
いよいよ...ก็จะถึง
愈々 いよいよ...ก็จะถึง
愈愈 いよいよ...ก็จะถึง
以来 いらいนับตั้งแต่,หลังจากนี้ไป
苛々 いらいらกระสับกระส่าย,ประสาทกิน
苛苛 いらいらกระสับกระส่าย,ประสาทกิน
色々 いろいろต่าง ๆ,มากมาย,หลายอย่าง,สารพัด
言わば いわばว่าไปแล้วก็คือ,อาจเรียกได้ว่า
謂わば いわばว่าไปแล้วก็คือ,อาจเรียกได้ว่า
隠然 いんぜんแฝงหรือซ่อนเร้นอยู่ภายใน
うえบน
浮き浮き うきうきระรื่น,ระริกระรี้,คึกคัก,เบิกบาน
雨後 うごหลังฝนตก
うじゃうじゃ うじゃうじゃยั้วเยี้ย,(บ่น)เป็นหมีกินผึ้ง
薄々 うすうすราง ๆ,ระแคะระคาย
薄薄 うすうすราง ๆ,ระแคะระคาย
うずうず うずうずอยากจนตัวสั่น
うたたเหลือเกิน,ยิ่งนัก
転た うたたเหลือเกิน,ยิ่งนัก
裏に うちにท่ามกลาง
うっかり うっかりเผลอ,พลั้ง,ไม่ทันระวัง,ประมาท
うっすら うっすらเบาบาง,อ่อน ๆ,ราง ๆ,จาง ๆ
鬱蒼 うっそうหนาแน่น,ทึบ
うっとり うっとりเคลิบเคลิ้ม,อิ่มเอิบ
鬱然 うつぜんหนาทึบ
うねうね うねうねเป็นคลื่น, คดเคี้ยวไปมา
うようよ うようよยั้วเยี้ย,ยุบยับ
麗か うららかแจ่มใส,สดใส,ปลอดโปร่ง
うろうろ うろうろป้วนเปี้ยน,ด้อม ๆ มอง ๆ,วนไปวนมา
うんざり うんざりเอือมระอา,เหนื่อยหน่าย

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้