ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
一切 いっさいทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง
一昨々月 いっさくさくげつสามเดือนที่แล้วย
一昨昨月 いっさくさくげつสามเดือนที่แล้วย
一昨々日 いっさくさくじつสามวันที่แล้ว
一昨昨日 いっさくさくじつสามวันที่แล้ว
一昨々年 いっさくさくねんสามปีที่แล้ว
一昨昨年 いっさくさくねんสามปีที่แล้ว
一昨日 いっさくじつเมื่อวานซืน
一昨年 いっさくねんสองปีที่แล้ว
一矢 いっしโต้ตอบ
一糸 いっしน้อยนิด,เส้นด้าย
一種 いっしゅชนิดหนึ่ง
一週 いっしゅう1 อาทิตย์,1 สัปดาห์
一瞬 いっしゅんชั่วพริบตาเดียว
一緒 いっしょด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน
一生 いっしょうชั่วชีวิต
一生懸命 いっしょうけんめいความพยายามอย่างเต็มที่,ตั้งอกตั้งใจทำ
一緒に いっしょにด้วยกัน,ร่วมกัน
一心 いっしんใจดวงเดียวกัน,จิตใจมุ่งมั่น
一斉 いっせいในเวลาเดียวกัน,พร้อมกัน
一斉に いっせいにพร้อมเพรียงกัน
いっそ いっそอย่างกล้าตัดสินใจ
一層 いっそมากขึ้น,มากกว่า
一層 いっそうมากขึ้น,มากกว่า,ยิ่งขึ้น
一足 いっそくหนึ่งคู่(ใช้กับถุงเท้า)
一体 いったいก้อนเดียว,ชิ้นเดียว,รวมเป็นกลุ่มก้อน,หมู่คณะ,ว่าแต่ว่า(แสดงความสงสัยอย่างมาก)
一旦 いったんครั้งหนึ่ง,สักพัก(แล้วค่อยทำ),…ไปแล้ว
一丁 いっちょう1 ก้อน,1 ที่,1 ชิ้น,1 เกม
一時 いっときช่วงเวลาสั้นๆ,ชั่วครู่,พร้อมๆกัน,ตอนนั้น,หน่วยนับเวลาในสมัยโบราณเท่ากับ 2 ชั่วโมง
一杯 いっぱいเต็มไปด้วย,หนึ่งแก้ว,หนึ่งชาม,หนึ่งถ้วย
一端 いっぱしเต็มตัว,ระดับมืออาชีพ,เข้าขั้น
一発 いっぱつ(ยิง) 1 นัด,(ลองดู)ซักตั้ง,ครั้งเดียว (ก็ทำให้เกิดผลบางอย่าง)
一般に いっぱんにโดยทั่วไป
一遍 いっぺんรวดเดียว,คราวเดียว,แต่เปลือกนอก,ตามมารยาท,ทั้งสิ้น
一遍に いっぺんにรวดเดียว,คราวเดียว
一歩 いっぽหนึ่งก้าว
何時 いつเมื่อไหร่
いつか いつかตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
何時しか いつしかเมื่อไรก็ไม่รู้
何時ぞや いつぞやวันก่อน,คราวก่อน
何時でも いつでもเสมอ,ไม่ว่าเวลาใด,เมื่อไรก็ได้
一に いつに(ล้วนขึ้นอยู่กับ)...เท่านั้น
いつの間にか いつのまにかเผลอแป๊ป ๆ
何時の間にか いつのまにかเผลอแป๊ป ๆ
何時までも いつまでもไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร
何時迄も いつまでもไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร
何時も いつもตลอดเวลา,เสมอ,ทุก ๆ ครั้ง,ทั่ว ๆ ไป
いつもの様に いつものようにเช่นเคย
いとも いともมากมาย,ไม่ถึงขนาดนั้น (ตามด้วยรูปปฏิเสธ)
いまขณะนี้,ตอนนี้

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้