ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
矢庭に やにわにทันทีทันใด,จู่ ๆ
矢張り やはりไม่ต่างจากเดิม,ไม่ต่างกับสิ่งอื่น,คิดไว้แล้ว,อย่างที่คิดไว้,กะไว้แล้ว,(คิดแล้วคิดอีกแต่)สุดท้ายก็เหมือนเดิม
夜半 やはんกลางดึก
夜分 やぶんตอนกลางคืน
山程 やまほどมากเป็นภูเขาเลากา,มากมายก่ายกอง
山々 やまやまภูเขาหลายลูก,มากมายก่ายกอง,ความคิดที่อยากจะทำ แต่เป็นไปไม่ได้,คร่าวๆ
山山 やまやまภูเขาหลายลูก,มากมายก่ายกอง,ความคิดที่อยากจะทำ แต่เป็นไปไม่ได้,คร่าวๆ
ややเล็กน้อย,นิดหน่อย
動もすれば ややもすればมีแนวโน้มจะ...อยู่เรื่อย
唯一 ゆいいつเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ゆうยามค่ำ,พลบค่ำ
夕方 ゆうがたตอนเย็น
夕暮れ ゆうぐれยามเย็น
夕食後 ゆうしょくごหลังอาหารเย็น
悠然 ゆうぜんตามสบาย,ไม่รีบร้อน,อย่างใจเย็น
ゆうべตอนเย็น,เมื่อคืน
夕べ ゆうべตอนเย็น,เมื่อคืนวาน
昨夜 ゆうべเมื่อคืนวาน
悠々 ゆうゆうอ้อยอิ่ง,เอื่อย ๆ
ゆえเหตุผล,(มี)สกุลรุนชาติ
行く先 ゆくさきจุดหมายปลายทาง
行く末 ゆくすえอนาคต
行末 ゆくすえอนาคต
行く行く ゆくゆくในบั้นปลาย,ในอนาคต
ゆさゆさ ゆさゆさอาการที่ของหนัก ๆ แกว่งไปมา
ゆっくり ゆっくりค่อยๆ,ช้าๆ,ไม่รีบร้อน
ゆったり ゆったりสบาย ๆ,เรื่อย ๆ,ไม่เร่งรีบ
夢にも ゆめにもไม่เคยนึกฝันมาก่อน,...ไม่เลยซักนิด
努々 ゆめゆめ(ไม่...)โดยเด็ดขาด,(ไม่)เลยสักนิดเดียว
由来 ゆらいที่มา,ประวัติความเป็นมา,ต้นกำเนิด,สืบเนื่องมาจาก,แต่ไหนแต่ไร
ゆらゆら ゆらゆらโอนเอนไปมา,แกว่งไปมา
ゆらり ゆらりโอนเอน,โยกไปมา
ゆるゆる ゆるゆるช้า ๆ,ค่อย ๆ,ไปเรื่อย ๆ,หลวม ๆ,นิ่มเป็นน้ำ ๆ
よいพลบค่ำ,ค่ำ,ราตรี
宵の口 よいのくちพลบค่ำ
要するに ようするにโดยสรุป,สรุปก็คือ
漸く ようやくในที่สุด
良かれ悪しかれ よかれあしかれไม่ว่าจะดีหรือเลวก็ตาม
余儀なく よぎなくอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้,จำต้อง...
余儀無く よぎなくอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
よく よくบ่อยๆ
克く よくอย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,บ่อย ๆ
善く よくอย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,บ่อย ๆ
好く よくอย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,บ่อย ๆ
能く よくอย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,บ่อย ๆ
良く よくอย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,บ่อย ๆ
翌朝 よくあさเช้าวันถัดไป
翌日 よくじつวันถัดไป
よくも よくもเป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยาทำนองต่อว่าช่างทำเรื่องอย่างนี้ได้
よくよく よくよくอย่างดียิ่ง,เสียเหลือเกิน,สุดวิสัย,จนปัญญาแล้วจริง ๆ

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้