ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
真冬 まふゆกลางฤดูหนาว
間々 ままเป็นบางครั้ง
間もなく まもなくในไม่ช้า,ในเวลาไม่นานนัก,อีกไม่นาน,จากนั้นไม่นาน
間も無く まもなくในไม่ช้า,ในเวลาไม่นานนัก,อีกไม่นาน,จากนั้นไม่นาน
真夜中 まよなかกลางดึก
丸切り まるきり(ไม่)...เลย,(ไม่)สักนิดเดียว,โดยสิ้นเชิง,ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
丸ごと まるごとทั้งก้อน,ทั้งตัว,ทั้งชิ้น,ทั้งอย่างนั้นโดยไม่ตัดทอน
丸事 まるごとทั้งก้อน,ทั้งตัว,ทั้งชิ้น,ทั้งอย่างนั้นโดยไม่ตัดทอน
丸っきり まるっきり(ใช้กับประโยคปฏิเสธ) (ไม่)เลย,(ไม่)สักนิดเดียว,โดยสิ้นเชิง
丸っ切り まるっきり(ใช้กับประโยคปฏิเสธ) (ไม่)เลย,(ไม่)สักนิดเดียว,โดยสิ้นเชิง
まるで まるでทีเดียว,จริง,(ไม่)เลย
丸で まるでราวกับ
稀に まれにนาน ๆ ครั้ง,น้อยครั้งมาก(ใช้กับรูปปฏิเสธ)
万一 まんいちถ้าเผื่อว่า,ถ้า (ใช้สมมติในกรณีซึ่งโดยปรกติแล้วแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย),สมมติว่า
万が一 まんがいちถ้าเผื่อว่า,ถ้า (ใช้สมมติในกรณีซึ่งโดยปรกติแล้วแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย),สมมติว่า
万が一 まんがいつถ้าเผื่อว่า,ถ้า (ใช้สมมติในกรณีซึ่งโดยปรกติแล้วแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย),สมมติว่า
満更 まんざら(ใช้กับประโยคปฏิเสธ) (ไม่)เชิงนัก,(ไม่)เสียทีเดียว,(ไม่)เสียทั้งหมด
満場 まんじょうผู้คนทั่วบริเวณนั้น,ทุกคน ณ ที่นั้น
漫然 まんぜんไม่มีจุดประสงค์อะไรพิเศษ,ตามบุญตามกรรม,(ทำ)ไม่อย่างนั้น,(ทำ)ไปวัน ๆ
満面 まんめんทั่วทั้งใบหน้า,เต็มหน้า
見す見す みすみすต่อหน้าต่อตา,ไม่ทำสิ่งที่เหมาะสมทั้งๆที่เห็นอยู่หรือเกี่ยวข้องอยู่,ไม่ได้ทำอะไรทั้งๆที่มีโอกาสที่ดี
自ら みずからตัวเอง
妄りに みだりにตามอำเภอใจ,ถือวิสาสะ,โดยพลการ,โดยไม่มีเหตุผลสมควร
濫りに みだりにตามอำเภอใจ,ถือวิสาสะ,โดยพลการ,โดยไม่มีเหตุผลสมควร
猥りに みだりにตามอำเภอใจ,ถือวิสาสะ,โดยพลการ,โดยไม่มีเหตุผลสมควร
道すがら みちすがらตามทาง,ระหว่างทาง
みなทุกคน,ทุกอย่าง,ทั้งหมด,ไม่มีเหลือ
未明 みめい(เป็นทางการ)ก่อนฟ้าสาง,รุ่งสาง,เวลาย่ำรุ่ง
脈々 みゃくみゃく(สืบเชื้อสาย)ต่อๆกันมาไม่ขาดตอน
明後日 みょうごにちวันมะรืนนี้
明後年 みょうごねん2 ปีข้างหน้า
明朝 みょうちょうเช้าวันพรุ่งนี้
明年 みょうねんปีหน้า
明晩 みょうばんเย็นวันพรุ่งนี้
見るからに みるからにเท่าที่ดูผ่าน ๆ
見る見る みるみるยังไม่ทันไรก็,อย่างรวดเร็ว,เดี๋ยวเดียวก็,ดูเหมือนไม่ยอม
みんなทุกคน
むかしสมัยก่อน,ในอดีต,การนับช่วงเวลาอดีตซึ่งเท่ากับ 10 ปี
昔ながら むかしながらยังคงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต,ที่มีมาแต่อดีต
むかむか むかむか(อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย,อาการคลื่นเหียน
蒸し蒸し むしむしรู้สึกเหนอะหนะไม่สบายตัว
むしゃくしゃ むしゃくしゃหงุดหงิด,หัวเสีย,ผมยุ่ง
むしゃむしゃ むしゃむしゃ(กิน)อย่างตะกละตะกลาม
無性に むしょうにเหลือเกิน,ยิ่งนัก
寧ろ むしろ...เสียมากกว่า,...จะดีเสียกว่า
むっつり むっつりอารมณ์ไม่ดี,โกรธ,ไม่พูดจา,บึ้ง
むっと むっとอารมณ์ไม่ดี,โกรธ,บึ้ง
むにゃむにゃ むにゃむにゃ(บ่น) งุมงำ อู้อี้
むやみに むやみにอย่างมาก
無理やり むりやりบังคับ

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้