ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
まあまあ まあまあธรรมดา,ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
毎朝 まいあさทุกเช้า
毎回 まいかいทุกครั้ง
毎月 まいげつทุกเดือน
毎週 まいしゅうทุกสัปดาห์,ทุกอาทิตย์
毎時 まいじทุกชั่วโมง
毎月 まいつきทุกเดือน
毎度 まいどทุกครั้ง
毎日 まいにちทุกวัน
毎晩 まいばんทุกคืน
毎々 まいまいเป็นประจำ,ทุก ๆ ครั้ง,เสมอ
毎毎 まいまいเป็นประจำ,ทุก ๆ ครั้ง,เสมอ
まえข้างหน้า,ด้านหน้า,ก่อน,เมื่อก่อน,แต่ก่อน
前に まえにเมื่อก่อนนี้
前日 まえびวันก่อนหน้านั้น
前もって まえもってล่วงหน้า,(ทำ)ไว้ก่อน
前以て まえもってล่วงหน้า
真際 まぎわวินาทีสุดท้าย,ตอนกำลังจะ ... อยู่รอมร่อ
間際 まぎわวินาทีสุดท้าย,ตอนกำลังจะ...อยู่รอมร่อ
まことจริงใจ,แท้จริง
まことความจริงใจอย่างสุดซึ้ง,จริงใจ,แท้จริง
まことความจริงใจอย่างสุดซึ้ง,จริงใจ,แท้จริง
まごまご まごまごไม่รู้จะทำยังไงดี
まさか まさかไม่มีทาง,เป็นไปได้ยังไง,บ้าน่า
将に まさにอย่างแท้จริง
当に まさにอย่างแท้จริง
正に まさにอย่างแท้จริง
益々 ますますยิ่ง ๆ ขึ้นไป,ขึ้นไปเรื่อย ๆ
先ず まずก่อนอื่น,อันดับแรก,คงไม่ผิดพลาด,ควรจะ
またอีกครั้ง,อีก,(พบกัน)ใหม่,อีกแล้ว,นอกจากนี้,เช่นกัน,ยิ่งไปกว่านั้น
又々 またまたอีกแล้ว
又又 またまたอีกแล้ว
又も またもอีกแล้ว
又もや またもやอีกแล้ว
まだ まだยัง
未だ まだยัง
未だ未だ まだまだยังคง,ยัง(ไม่)เลย
間近 まぢかใกล้,ระยะใกล้,แถว ๆ,ใกล้ถึงเวลา
真っ最中 まっさいちゅうท่ามกลาง,ระหว่างกำลัง
真最中 まっさいちゅうท่ามกลาง,ระหว่างกำลัง
真っすぐ まっすぐตรง,มุ่งตรงไป,ตรงไปตรงมา
真っ直ぐ まっすぐตรง,มุ่งตรงไป,ตรงไปตรงมา
全く まったくอย่างสิ้นเชิง,(ไม่)เลย,ทั้งหมด,จริงๆ,ทีเดียว
真っ平 まっぴらทั้งนี้ทั้งนั้น,ไม่เอาด้วย
真平 まっぴらทั้งนี้ทั้งนั้น,ไม่เอาด้วย
真夏 まなつกลางฤดูร้อน
目の当たり まのあたり(เห็น)กับตา,ต่อหน้าต่อตา,โดยตรง
目の当り まのあたり(เห็น)กับตา,ต่อหน้าต่อตา,โดยตรง
目の辺り まのあたり(เห็น)กับตา,ต่อหน้าต่อตา,โดยตรง
真昼 まひるเที่ยงวัน,ตอนเที่ยง ๆ,กลางวันแสก ๆ

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้