ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
くすくす くすくすเสียงหรืออาการแอบหัวเราะ,แอบทำอะไรเบาๆ
くせに くせにทั้ง ๆ ที่
くだくだ くだくだ(อธิบาย)ยืดยาด,เยิ่นเย้อ
くよくよ くよくよกลุ้มใจหรือกังวลใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
くらいตำแหน่ง,ระดับ,ชั้น
くらくら くらくらตาลายเวียนหัว,มึนหัว, หน้ามืด,วิงเวียน
暮れ くれพลบค่ำ,ปลาย,สิ้นปี,สิ้นฤดูกาล
呉れ呉れも くれぐれもซ้ำ ๆ,ตลอดไป
詳しく くわしくอย่างละเอียด
くんくん くんくんเสียงสูดกลิ่นหรือการทำเสียงออกทางจมูก
偶然 ぐうぜんบังเอิญ,เผอิญ
偶然に ぐうぜんにบังเอิญ
ぐすぐす ぐすぐすชักช้า,อืดอาด,ลอยชาย,(บ่น)พึมพำ,(เด็กร้อง)สะอึกสะอื้น,รุ่ยร่าย,ไม่เป็นรูปทรง,เสียงเวลาหายใจที่เกิดจากน้ำมูกคั่งในจมูก
愚図愚図 ぐずぐずชักช้า,อืดอาด,ลอยชาย,เสียงบ่นพึมพำ,เสียงหายใจเวลามีน้ำมูก,รุ่ยร่าย,ไม่เป็นรูปทรง
具体的に ぐたいてきにอย่างรูปธรรม
ぐっすり ぐっすり(หลับ)สนิท,(หมด)เกลี้ยง
ぐったり ぐったりการหมดแรง,(พืชผัก)โรย
ぐらぐら ぐらぐらโคลงเคลง
ぐるぐる ぐるぐる(หมุนไป) รอบ ๆ
ぐるっと ぐるっとโดยรอบ
ぐんぐん ぐんぐんอย่างรวดเร็ว,อย่างมาก
けちけち けちけちขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่
ケチケチ けちけちขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่
結果 けっかผลลัพธ์
結局 けっきょくในที่สุด,ท้ายที่สุด,ผลสุดท้าย (เป็นอันว่า)
結構 けっこうดี,ได้,พอสมควร
決して けっしてไม่...เลย,ไม่...แน่นอน (ใช้กับรูปปฏิเสธ)
決然 けつぜんอย่างแน่วแน่,อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างตัดสินใจแล้ว
決然たる けつぜんたるอย่างแน่วแน่,อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างตัดสินใจแล้ว
絢爛 けんらんงดงาม
下旬 げじゅんปลายเดือน (หลังวันที่ 21 เป็นต้นไป)
げっそり げっそりผอมลงอย่างรวดเร็ว,หมดเรี่ยวหมดแรง,ห่อเหี่ยว,เสียใจ
月末 げつまつปลายเดือน
月曜 げつようวันจันทร์
月曜日 げつようびวันจันทร์
げんเข้มงวด,รุนแรง,เคร่งครัด
現在 げんざいปัจจุบัน,ในยุคปัจจุบัน
厳然 げんぜんอย่างเคร่งขรึม,อย่างเคร่งครัด
現代 げんだいสมัยปัจจุบัน,สมัยนี้
げんなり げんなりเบื่อหน่าย,เอือมระอา,อ่อนล้า
ゲンナリ げんなりเบื่อหน่าย,เอือมระอา,อ่อนล้า
現に げんにในความเป็นจริง
斯う こうแบบนี้,อย่างนี้
交互に こうごにสลับกัน
公式に こうしきにอย่างเป็นทางการ
後世 こうせい(คน)รุ่นหลัง
公然 こうぜんอย่างเปิดเผย,รู้กันทั่ว
昂然 こうぜんอย่างมั่นใจ,อย่างไม่เกรงกลัวใด ๆ
浩然 こうぜんอย่างชุมชื่น
後半 こうはんครึ่งหลัง,ช่วงหลัง

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้