ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
刻々 こくこくทุก ๆ ที่,ทุกเวลา
刻刻 こくこくทุก ๆ ที่,ทุกเวลา
こけこっこう こけこっこうเสียงไก่ขัน
コケコッコー こけこっこーเสียงไก่ขัน
こけっこう こけっこうเสียงไก่ขัน
心置きなく こころおきなくโดยไม่ต้องเกรงใจ,โดยไม่ต้องยั้ง,อย่างสบายใจ
心持ち こころもちจิตใจ,ความรู้สึก,นิดหน่อย,เล็กน้อย
こそこそ こそこそกระซิบกระซาบ,อย่างเงียบ ๆ ลับ ๆ,การทำอย่างลับ ๆ
古代 こだいยุคเก่า
こちこち こちこちแข็งโป๊ก,จับตัวแข็ง,ตื่นเต้นจนเกร็งไปหมด,ติ๊กติ๊ก (เสียงนาฬิกาเดิน)
刻下 こっかขณะนี้,เดี๋ยวนี้,ตอนนี้
こっくり こっくりอาการโอนเอนศีรษะไปข้างหน้าจากการสัปหงก,อาการก้มศีรษะพยักหน้าต่ำๆ,อาการที่คนแข็งแรงเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า
刻々 こっこくทุก ๆ ที่,ทุกเวลา
刻刻 こっこくทุก ๆ ที่,ทุกเวลา
こっそり こっそりอาการแอบทำอย่างไม่ให้มีใครเห็น,หลบๆ ซ่อนๆ,แอบ,ลักลอบ
こってり こってり(สีหรือรสชาติ)จัดจ้าน,เกินพอ
こつこつ こつこつก้มหน้าก้มตาทำ,อย่างไม่ลดละ,อย่างไม่ย่อท้อ,เสียงหรืออาการที่ของแข็งกระทบกัน
ことこと ことことเสียงเคาะเบาๆ,เสียงสิ่งของเบาๆกระทบกัน,เสียงเดือดของอาหารในหม้อบนไฟอ่อน
悉く ことごとくทั้งหมด,หมดสิ้น,ไม่มีเว้น,โดยสิ้นเชิง
事毎に ことごとにทุกเรื่อง,ทุกครั้งไป,เมื่อไรก็ตาม,สม่ำเสมอ
殊更 ことさらเป็นพิเศษ,โดยเจตนา
今年 ことしปีนี้
殊に ことにโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
異に ことにโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
事によると ことによるとดีร้าย
殊の外 ことのほかคาดไม่ถึง,ผิดคาด,มาก,รุนแรง
この間 このあいだเมื่อวันก่อน,เมื่อไม่กี่วันมานี้,เมื่อเร็วๆนี้
この方 このかたท่านผู้นี้,ตั้งแต่
此の方 このかたท่านผู้นี้,ตั้งแต่
この位 このくらいประมาณนี้,ราว ๆ นี้
この頃 このごろหมู่นี้,ช่วงนี้
この際 このさいครั้งนี้,คราวนี้
この先 このさきในอนาคต,ต่อจากนี้ฐถัดจากนี้ไป,หลังจากนี้
この度 このたびคราวนี้,ครั้งนี้
小走り こばしりการเร่งเดิน,การวิ่งเหยาะ ๆ,การเดินเร็ว
個別に こべつにอัตภาพ
細々 こまごまจุกจิก,หยุมหยิม,ละเอียดละออ
細細 こまごまจุกจิก,หยุมหยิม,ละเอียดละออ
交々 こもごもหมุนเวียน,สลับสับเปลี่ยน
交交 こもごもหมุนเวียน,สลับสับเปลี่ยน
今宵 こよいคืนนี้
古来 こらいการมีมาแต่โบราณ
ころ(เวลา)ประมาณ,(เวลา)ราวๆ,ช่วง...,ตอน...
ころころ ころころอาการที่สิ่งของกลมๆขนาดเล็กกลิ้งอย่างรวดเร็ว,อาการที่ล้มลงอย่างง่ายๆ,อาการที่เรื่องราวเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว,อาการกลมเกลี้ยงน่ารัก,เสียงสูงที่ใสๆ
ころり ころりอย่างง่ายดาย,อย่างกระทันหัน,เกลือกกลิ้ง,โดยสิ้นเชิง
今回 こんかいตอนนี้,ครั้งนี้
こんがり こんがりเกรียมกำลังดี
今期 こんきในภาคนี้,ในเทอมนี้
今暁 こんぎょうเช้าตรู่ของวันนี้,รุ่งสางของวันนี้
今月 こんげつเดือนนี้

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้