ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
御披露目 おひろめการประกาศแต่งงาน
お参り おまいりการไปไหว้พระที่วัด
御参り おまいりการไปไหว้พระที่วัด
お負け おまけการยอมลดราคาให้,ของแถม
御負け おまけการยอมลดราคาให้,ของแถม
思いいれ おもいいれความมุ่งมั่น,การใช้ท่าทางแสดงความรู้สึกแทนคำพูด
思い入れ おもいいれความมุ่งมั่น,การใช้ท่าทางแสดงความรู้สึกแทนคำพูด
おろおろ おろおろจิตใจว้าวุ่น,ตีโพยตีพาย,ปนเสียงสะอื้น
お詫び おわびการขออภัย,การขอโทษ
恩返し おんがえしทดแทนบุญคุณ
音読 おんどくการอ่านออกเสียง
負んぶ おんぶแบกไว้ที่หลัง,ให้ขี่หลัง,ให้ออก(เงิน)ให้
音訳 おんやくการใช้อักษรของภาษาหนึ่งเขียนคำของอีกภาษาหนึ่ง
温浴 おんよくการอาบน้ำโดยการแช่ในน้ำอุ่น
音読み おんよみการอ่านตัวอักษรคันจิแบบจีน
オーダー おーだーลำดับ,สั่ง(ของ)
オーバ おーばเสื้อคลุมกันหนาวยาวถึงเข่า,เกินความจริง,เกินเหตุ,โอเวอร์
オーバフロー おーばふろーโอเวอร์โฟลว์,ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้ (คอมพิวเตอร์)
オーバー おーばーเสื้อคลุมกันหนาวยาวถึงเข่า,เกินความจริง,เกินเหตุ,โอเวอร์
オーバーラップ おーばーらっぷ(ภาพ)ซ้อน
オーバーラン おーばーらんวิ่งล้ำเส้น
オープン おーぷんเปิด
加圧 かあつการเพิ่มแรงกดอากาศ
開演 かいえんการเริ่มการแสดง
開化 かいかการพัฒนาให้เป็นดั่งอารยะประเทศ (นโยบายเอาอย่างตะวันตกในสมัยเมจิ)
開花 かいかการผลิบาน,การเจริญรุ่งเรือง,การปรากฎผลสำเร็จ
開会 かいかいเปิดประชุม,เปิดงาน
改革 かいかくปรับปรุง,ปฏิรูป
開館 かいかんเปิดอาคารหรือที่ทำการ
開眼 かいがんการมองเห็น (ของคนที่เคยตาบอด),ตระหนักถึงแก่นแท้
回帰 かいきหวนกลับมาครบรอบ
快気 かいきสบายดี,อาการดีขึ้น,หายป่วย
開基 かいきการก่อสร้างวัด
開局 かいきょくการเปิดหน่วยงานที่ลงท้ายด้วย 局 เช่น ไปรษณีย์
皆勤 かいきんการมาโดยไม่เคยขาดงาน
解禁 かいきんการยกเลิกคำสั่งห้าม
会議 かいぎการประชุม,การปรึกษาหารือ
懐疑 かいぎความสงสัย,ความคลางแคลงใจ
改行 かいぎょうการขึ้นบรรทัดใหม่
開業 かいぎょうการเปิดกิจการ
回訓 かいくんคำสั่งตอบกลับจากรัฐบาลไปยังทูตประจำอยู่ต่างประเทศ
解決 かいけつการแก้ไข(ปัญหา),การคลี่คลาย(ปัญหา)
会見 かいけんรายงานข่าว
改憲 かいけんการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
改元 かいげんการขึ้นศักราชใหม่ (ตามรัชกาลของจักรพรรดิ)
回顧 かいこการหวนรำลึก
解雇 かいこการเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก
開口 かいこうการเปิดปากพูด,การเปิดอ้าเป็นช่อง
開校 かいこうการตั้งโรงเรียน
開港 かいこうการเปิดท่าเรือ

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้