ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
現れる あらわれるปรากฏ,ปรากฏออกมา
現われる あらわれるปรากฏ,ปรากฏออกมา
表れる あらわれる(ความรู้สึก)แสดงออกมาให้เห็น
顕れる あらわれるปรากฏออกมา,(เรื่อง)แดงออกมา
有り余る ありあまるเกินพอ
有り合わせる ありあわせるนำของเท่าที่มีอยู่มาผสมกัน
あり得る ありうるเป็นไปได้
在り付く ありつくได้มา
有り付く ありつくได้มา
有り触れる ありふれるมีทั่วไป,มีอยู่ดาษดื่น
在る あるมี,อยู่
有る あるมี
歩く あるくเดิน
荒れ狂う あれくるう(คน ทะเล)บ้าคลั่ง,บ้าเลือด
荒れ果てる あれはてるรกร้าง
荒果てる あれはてるรกร้าง
荒れる あれるไม่สงบ,(ทะเล)ปั่นป่วน,กร้าน,ทรุดโทรม
合わさる あわさるซ้อนติดกันสนิท,ปิดสนิท,ประกบกันพอดี
併せ持つ あわせもつมีของสองสิ่งที่ยากที่จะมีได้ในเวลาเดียวกัน
会わせる あわせるรวม(ให้เข้ากัน,เป็นหนึ่ง),ประสาน,ปรับ,ตั้ง,ให้เข้ากัน,เทียบ
併せる あわせるรวมเข้าด้วยกัน,ประสาน,ปรับ,ตั้ง,ให้เข้ากัน,เทียบ
合せる あわせるรวมเข้าด้วยกัน,ประสาน,ปรับ,ตั้ง,ให้เข้ากัน,เทียบ
合わせる あわせるรวมเข้าด้วยกัน,ประสาน,ปรับ,ตั้ง,ให้เข้ากัน,เทียบ
泡立つ あわだつมีฟอง,เป็นฟอง
粟立つ あわだつขนลุก
泡立てる あわだてるตี(ไข่),ตีให้เกิดฟอง
慌てふためく あわてふためくแตกตื่นโกลาหล,อุตลุด
慌てる あわてるรีบร้อน,ตะลีตะลาน,ลนลาน,รีบเร่ง
哀れむ あわれむเวทนา,สงสาร
憐れむ あわれむเวทนา,สงสาร
暗記する あんきするท่อง
暗殺する あんさつするลอบฆ่า,ลอบสังหาร
暗示する あんじするบอกใบ้
案じる あんじるกังวล,หนักใจ,คิดขึ้น
案ずる あんずるกังวล,หนักใจ,คิดขึ้น
按摩する あんまするนวด
居合わせる いあわせるเผอิญอยู่ในที่นั้น
言い合う いいあうพูดกัน,ถกเถียงกัน
言合う いいあうพูดกัน,ถกเถียงกัน
言い当てる いいあてるทายถูก,เดาถูก
言い誤る いいあやまるพูดผิด
言い争う いいあらそうโต้เถียงกัน
言い表す いいあらわすอธิบายเป็นคำพูด
言い合わせる いいあわせるนัดแนะกันไว้ก่อน
言い置く いいおくฝากข้อความไว้
言い送る いいおくるฝากบอก,ฝากข้อความถึง
言い落とす いいおとすพูดตก,พูดขาด
言い及ぶ いいおよぶกล่าวพาดพิงถึง
言い返す いいかえすตอบกลับ
言い換える いいかえるการเปลี่ยนวิธีการพูด

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้