ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
多々 たたมากมาย,จำนวนมาก
唯々 ただただอย่างว่าง่าย
直ちに ただちにทันที
たちまち たちまちทันทีทันใด
忽ち たちまちทันทีทันใด
たった たったเพียงแค่...เท่านั้น,ไม่เกิน...
たった今 たったいまเมื่อสักครู่นี้เอง
たっぷり たっぷりมีมาก,เพียงพอ
仮令 たとえแม้ว่า…
例えば たとえばตัวอย่างเช่น
多年 たねんหลายปี
度々 たびたびบ่อย ๆ
たびに たびにทุกครั้งที่
多分 たぶんบางที,อาจจะ
偶々 たまたまบังเอิญ,นาน ๆ ครั้ง
偶に たまにน้อยครั้ง,ไม่ค่อยจะ,นานๆครั้ง
他面 ためんด้านอื่น,อีกด้านหนึ่ง
たらたら たらたらน้ำหยดต่อเนื่องเป็นสาย,ไม่ขาดสาย
単身 たんしんคนเดียว,ตัวคนเดียว
単に たんにปกติ,ธรรมดา,ไม่มีอะไรพิเศษ
第一 だいいちที่หนึ่ง,อันดับแรก
大丈夫 だいじょうぶไม่เป็นไร,ไม่ต้องเป็นห่วง,ไม่มีปัญหา
大体 だいたいส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
代々 だいだいติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
代代 だいだいติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
大分 だいぶมาก,ค่อนข้าง
大分 だいぶんค่อนข้าง,มาก
だくだく だくだく(เหงือไหล)พลั่ก ๆ,(ไหล)ไม่ขาดสาย
だぶだぶ だぶだぶหลวม,โคร่ง,กระเพื่อม
だらだら だらだら(เหงื่อ น้ำ)เป็นสาย
断固 だんこท่าทางหนักแน่น,อย่างตัดสินใจแล้ว
断じて だんじてอย่างแน่นอน,โดยเด็ดขาด
断然 だんぜんอย่างหนักแน่น,อย่างชัดเจน,อย่างตัดสินใจแล้ว
段々 だんだんค่อยๆ,ทีละน้อย
近いうちに ちかいうちにในเร็ว ๆ นี้
近く ちかくที่ใกล้ๆ,ใกล้,ในเร็วๆนี้
近頃 ちかごろระยะนี้,ไม่นานมานี้,หมู่นี้
力一杯 ちからいっぱいสุดแรง,เต็มกำลัง
逐一 ちくいちทีละหนึ่งตามลำดับ,อย่างละเอียด,ทุกซอกทุกมุม
逐次 ちくじตามลำดับ,ต่อ ๆ กัน
逐年 ちくねんทุก ๆ ปี,ในแต่ละปี
チクリ ちくりขี้ฟ้อง
些とも ちっともไม่แม้แต่น้อย,ไม่เลย
ちびりちびり ちびりちびり(ดื่มเหล้า)ทีละนิด ๆ
着実に ちゃくじつにอย่างสม่ำเสมอ,อย่างช้า ๆ และมั่นคง
着々 ちゃくちゃくการก้าวไปหรือดำเนินไปอย่างมั่นคง,ราบรื่น
ちゃっかり ちゃっかりการทำอย่างระมัดระวังไม่ให้บกพร่องเพื่อผลประโยชน์ของตน
ちゃりん ちゃりんเสียงแหลมที่เกิดจากชิ้นส่วนโลหะหรือของแข็งกระทบกัน
ちゃんと ちゃんとเรียบร้อย,สะอาด,ไม่บกพร่อง
ちゅう ちゅうเสียงหนูหรือนกขนาดเล็ก,เสียงหรืออาการดูดของเหลว,การจูบ(แสลง)

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้