ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
折角 せっかくอุตส่าห์...,แสดงความรู้สึกเสียใจหรือเสียดายในโอกาสที่หายาก
せっせと せっせとหมั่นเพียร,ขยัน
截然 せつぜんอย่างชัดเจน
刹那 せつなชั่วพริบตา
切に せつにอย่างจริงจัง,จากใจ
せめて せめてอย่างน้อย
先月 せんげつเดือนที่แล้ว
戦後 せんごหลังสงคราม,หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
先週 せんしゅうสัปดาห์ที่แล้ว,อาทิตย์ที่แล้ว
戦時 せんじสมัยสงคราม
先日 せんじつวันก่อน
潜水士 せんすいしนักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
戦前 せんぜんก่อนสงคราม,ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
先だって せんだってวันก่อน,เมื่อไม่นานนี้,เมื่อกี้
先達て せんだってวันก่อน,เมื่อกี้,เมื่อไม่นานมานี้
先度 せんどเมื่อสักครู่
先年 せんねん2 - 3 ปีก่อน
千万 せんばんต่าง ๆ นานา,หลากหลาย
先般 せんぱんก่อนหน้านี้
千里 せんりหนึ่งพันลี้
絶対 ぜったいแน่นอน,ชัวร์
絶対に ぜったいにอย่างแน่นอน,อย่างเด็ดขาด,อย่างแท้จริง,ให้ได้,เป็นอันขาด
是非 ぜひถูกผิด,จะอย่างไรก็ต้อง,อย่างแน่นอน,ต้องให้ได้
全員 ぜんいんทุกคน
前回 ぜんかいครั้งก่อน
前期 ぜんきเทอมต้น,เทอมแรก,ภาคแรก
漸次 ぜんじค่อย ๆ,ทีละน้อย
全日 ぜんじつเต็มวัน,ตลอดทั้งวัน
前日 ぜんじつวันก่อน,วันก่อนหน้านั้น,วันก่อนหน้าวันนั้น
全然 ぜんぜんไม่เลย(ใช้ร่วมกับคำปฏิเสธ),อย่างยิ่ง(คำแสลง)
全体 ぜんたいทั้งหมด
前年 ぜんねんปีก่อนหน้านั้น,ปีก่อน ๆ
前年度 ぜんねんどปีงบประมาณก่อน
全部 ぜんぶทั้งหมด,รวม
前夜 ぜんやคืนก่อนหน้านั้น,เมื่อคืน
全力で ぜんりょくでอย่างเต็มที่
そう そうเช่นนั้น,อย่างนั้น
層一層 そういっそうยิ่ง ๆ ขึ้น
早暁 そうぎょうรุ่งสาง,เช้ามืด
早春 そうしゅんช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ
蒼然 そうぜん(สี)ซีดจาง,(ท้องฟ้า)ขมุกขมัว,มืดสลัว
騒然 そうぜんแซ่ด,หนวกหู,อึงคนึง,เอะอะ,ยุ่งเหยิงวุ่นวาย
そうそう そうそうใช่
早々 そうそうที่รีบ,ที่ร้อนรน,ที่ฉุกละหุก,คำลงท้ายจดหมาย แสดงความขอโทษที่เขียนไม่เต็มรูปแบบ
早早 そうそうอย่างรวดเร็ว,โดยทันที
錚錚 そうそうมีความสามารถโดดเด่น
総体 そうたいทั้งหมด,โดยรวม
早朝 そうちょうเช้าตรู่
相当 そうとうการมี (ระดับ ลักษณะ) เหมาะสม,การมี (คุณสมบัติ) เทียบได้กับ
早晩 そうばんไม่ช้าก็เร็ว

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้