ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
少しも すこしもไม่...เลยซักนิด
頗る すこぶるมาก,นิดหน่อย
すたこら すたこらไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งอ้าว
すたすた すたすた(เดิน)อย่างรีบเร่ง,อย่างว่องไว,(ก้าว)ฉับไวโดยไม่เหลียวชำเลืองใคร
すっかり すっかりทั้งหมด,ไม่มีเหลือ,โดยสิ้นเชิง
すっきり すっきりความรู้สึกสดชื่น,ความรู้สึกปลอดโปล่ง
すっと すっとอย่างรวดเร็ว,อย่างตรงดิ่ง,ปลอดโปร่งใจ
既に すでに...ก่อน,...แล้ว
即ち すなわちกล่าวคือ
須く すべからくสมควร
須らく すべからくสมควร
全て すべてทั้งหมด,ทุกอย่าง
凡て すべてทั้งหมด
総て すべてทั้งหมด
総べて すべてทั้งหมด
すやすや すやすやเสียงหรืออาการหลับสนิทอย่างเงียบๆ
須臾 すゆสักครู่,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
すらすら すらすらอย่างราบรื่น,อย่างไม่ติดขัด
するする するするอย่างราบรื่น,อย่างง่ายดาย,อย่างรวดเร็ว
すんでのことに すんでのことにเกือบจะ,จวนจะ
すんなり すんなりอย่างง่ายดาย,อย่างราบรื่น
寸分 すんぶんสั้น ๆ,นิดหน่อย
随時 ずいじตลอดเวลาตามต้องการ,ตามความคิดเห็น
随分 ずいぶんมาก,อย่างมาก,มากทีเดียว,(อาการ)เกินเลย,เกินสามัญสำนึก
ずうっと ずうっとตลอดไป
ずきずき ずきずきอย่างเจ็บปวด
ずけずけ ずけずけ(พูด)อย่างไม่เกรงอกเกรงใจ
ずたずた ずたずた(ขาด)เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ずっと ずっとตลอดไป,ยิ่งกว่า,ทุกซอกทุกมุม,โดยไม่ลังเล
ずばり ずばりอย่างเด็ดขาด,อย่างแน่วแน่,อย่างชัดเจน,อย่างตรงไปตรงมา
ずるずる ずるずるเสียงดูดน้ำซุปหรือสูดน้ำมูก,อาการลากของหนักๆหรือยาวๆ,อาการค่อยๆเลื่อนไหลลงมาหรือถอยหลัง,อาการที่ยืดเยื้อไม่จบ,อย่างรุ่มร่าม
ずるずるべったり ずるずるべったりยืดเยื้อ
ずんぐり ずんぐりอ้วนเตี้ย
ずんずん ずんずんอย่างรวดเร็ว,อย่างฉับไวโดยไม่ลังเล,(ดัง)ทุ้มกระหึ่ม
ずーっと ずーっとตลอดไป
誠意 せいいความจริงใจ,ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์ใจ
精一杯 せいいっぱいทำอย่างเต็มที่ ,เต็มความสามารถ,สุดความพยายาม
生後 せいごภายหลังการเกิด
正式に せいしきにอย่างเป็นทางการ
誠心誠意 せいしんせいいความจริงใจ,ความบริสุทธิ์ใจ
清々 せいせいรู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
精々 せいぜいกำลัง,ความสามารถอย่างเต็มที่,อย่างมากก็,อย่างน้อยก็
整然 せいぜんอย่างถูกต้อง,อย่างเป็นระเบียบ,อย่างมีระบบ,อย่างมีแบบแผน
生前 せいぜんในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก่อนตาย
生来 せいらいตั้งแต่กำเนิด
世界一 せかいいちยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
せかせか せかせかลุกลี้ลุกลน,รีบเร่ง
席上 せきじょうสถานที่จัดงาน,สถานที่จัดการประชุม
寂然 せきぜんอย่างเหงาหงอย,อ้างว้าง
寂寥 せきりょうความเหงา,ความอ้างว้าง

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้