ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
悄悄 しおしおอย่างหมดเรี่ยวหมดแรง,อย่างซึม ๆ
悄悄と しおしおとอย่างหมดเรี่ยวหมดแรง,อย่างซึม ๆ
併し乍ら しかしながらอย่างไรก็ตาม
然しながら しかしながらอย่างไรก็ตาม
然し乍ら しかしながらอย่างไรก็ตาม
四月 しがつเมษายน
至急 しきゅうด่วน,โดยด่วน,อย่างเร่งด่วน
頻り しきりเกิดซ้ำๆในเวลาสั้นๆ,เกิดอย่างต่อเนื่อง
頻りに しきりにบ่อย ๆ
繁々 しげしげบ่อยๆ,ซ้ำๆ
繁繁 しげしげบ่อยๆ,ซ้ำๆ
しこたま しこたまอย่างมาก,รุนแรง,ล้นหลาม
死後 しごหลังจากเสียชีวิตแล้ว
至極 しごくที่สุด,มาก,อย่างสูง,เหลือเกิน,ทีเดียว
始終 しじゅうตั้งแต่ต้นจนจบ,ตลอดเวลา
史上 しじょうเป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาสตร์
しずしず しずしずอย่างเงียบ ๆ
静静 しずしずอย่างเงียบ ๆ
自然に しぜんにตามธรรมชาติ,อย่างธรรมชาติ,เป็นธรรมดา
次第 しだいลำดับ,สถานการณ์,ทันทีที่...,แล้วแต่...
次第に しだいにทีละนิด
七月 しちがつกรกฎาคม
確り しっかりมั่นคง,หนักแน่น,ขยันขันแข็ง
聢り しっかりมั่นคง,หนักแน่น,ขยันขันแข็ง
しっくり しっくりพอเหมาะ,พอดี,เข้ากันได้
しっとり しっとりอย่างนุ่มนวล,อย่างอ่อนโยน,ชุ่มชื้น
しとしと しとしとอย่างแผ่วเบา,อย่างนุ่มนวล,(ฝนตก)พรำ ๆ
しばしば しばしばบ่อยๆ
しばしばลวดลาย
屡々 しばしばบ่อย ๆ,หลายครั้งหลายคราว
暫く しばらくสักครู่,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
渋々 しぶしぶฝืนใจทำ
渋渋 しぶしぶฝืนใจทำ
しみじみと しみじみとอย่างดื่มด่ำ
釈然 しゃくぜんหมดข้อสงสัย,จิตใจปลอดโปล่ง,ไม่มีอะไรติดค้าง
車中 しゃちゅうภายในรถยนต์หรือรถไฟ
遮二無二 しゃにむにอย่างบ้าระห่ำ,อย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
しゃんと しゃんとอย่างเป็นระเบียบ
しゅうしゅう しゅうしゅうเสียงน้ำหรือไอน้ำที่พุ่งออกอย่างแรง
終日 しゅうじつทั้งวัน,เช้าจรดเย็น
週末 しゅうまつสุดสัปดาห์
種々 しゅじゅหลากหลาย,มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน
主として しゅとしてโดยส่วนใหญ่
須臾 しゅゆสักครู่,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
春夏秋冬 しゅんかしゅうとうสี่ฤดุ,ฤดูทั้งสี่ของปี
瞬間 しゅんかんชั่วพริบตา,ในทันที,ฉับพลัน
瞬時 しゅんじชั่วพริบตา, ทันที,ฉับพลัน
生涯 しょうがいชีวิต,ชั่วชีวิต,ช่วงหนึ่งของชีวิต
正午 しょうごเที่ยงวัน
詳細に しょうさいにรายละเอียด

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้