ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
再度 さいどอีกครั้ง,ครั้งที่สอง
幸い さいわいโชคดี
一昨昨日 さきおととい3 วันก่อน
先頃 さきごろเมื่อสักครู่นี้
先々 さきざきอนาคตอันไกล,ตรงโน้น
先先 さきざきอนาคตอันไกล,ตรงโน้น
先に さきにก่อน,ขอตัวกลับก่อน
先程 さきほどเมื่อสักครู่นี้,เมื่อกี้นี้
さくさく さくさくเสียงเดินเหยียบหิมะ ทราย,เสียงเคี้ยวกรุบกรุบ,เสียงหั่นผักผลไม้,เสียงรินน้ำ
サクサク さくさくเสียงเดินเหยียบหิมะ ทราย,เสียงเคี้ยวกรุบกรุบ,เสียงหั่นผักผลไม้,เสียงรินน้ำ
嘖々 さくさくเป็นที่กล่าวขานกัน,บอกต่อ ๆ กัน
昨日 さくじつเมื่อวานนี้ (ทางการมากกว่า きのう)
索然 さくぜんหมด(ความสนใจ),ไม่น่าสนใจ
昨朝 さくちょうเช้าวานนี้
昨年 さくねんปีที่แล้ว
昨晩 さくばんเมื่อคืนนี้ (คำสุภาพ)
昨夜 さくやเมื่อคืนนี้ (ภาษาเขียน)
差し当たり さしあたりตอนนี้,ขณะนี้,ชั่วขณะหนึ่ง
流石 さすがจริง ๆ,อย่างที่คาดหวัง
流石に さすがにสมกับที่เป็น
さぞอย่างแน่นอน,โดยไม่ต้องสงสัย,จริง ๆ
早急に さっきゅうにโดยด่วน
昨今 さっこんเมื่อเร็ว ๆ นี้,ช่วงนี้
さっさと さっさとรีบ ๆ
早速 さっそくดำเนินการโดยรวดเร็ว,อย่างรวดเร็ว,ทันทีทันใด,เร็วที่สุด
さっと さっとอย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน,ทันทีทันควัน
さっぱり さっぱりสดชื่น,สดใส,ใจกว้าง,แม้แต่น้อย,ไม่...เลย,เด็ดขาด
然程 さほどขนาดนั้น,ไม่เท่าไหร่
さもないと さもないとไม่งั้น
左右に さゆうにทั้งซ้ายทั้งขวา,ทั้งสองข้าง
然様 さようใช่
再来月 さらいげつสองเดือนข้างหน้า,สองเดือนถัดไป
再来週 さらいしゅうสองอาทิตย์ข้างหน้า
再来年 さらいねんสองปีข้างหน้า
さらさら さらさら(ผม)ลื่นสลวย,อย่างลื่น,อย่างง่ายดาย,เสียงน้ำไหลในลำธาร,เสียงลมพัดที่ทำให้ใบไม้ไหว
さらに さらにอีก
更に さらにอีกครั้ง,อีก,เพิ่มขึ้น,ไม่...เลย,ยิ่งไปกว่านั้น,นอกจากนั้น
三月 さんがつมีนาคม
3月 さんがつเดือนมีนาคม
散々 さんざんอย่างมาก,อย่างรุนแรง,อย่างสาหัสสากรรจ์,อย่างยับเยิน,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
燦然 さんぜんสุกใส,เป็นประกาย,รุ่งโรจน์
惨憺 さんたんเรื่องน่าสลด,น่าเศร้าใจ,น่าสงสาร,น่ารันทด,หดหู่,น่าสังเวช,น่าเวทนา
惨澹 さんたんเรื่องน่าสลด,น่าเศร้าใจ,น่าสงสาร,น่ารันทด,หดหู่,น่าสังเวช,น่าเวทนา
ざあざあ ざあざあเสียงฝนตกหรือน้ำไหลตกลงมาอย่างแรง,เสียงซ่าในวิทยุหรือแผ่นเสียง
ざくざく ざくざくเสียงซอยผักแรงๆ,เสียงเดินย่ำกรวด,อาการที่มีเงินทองมากๆ,อาการตัดหรือเย็บอย่างหยาบๆ,สภาพเม็ดหยาบๆ
ざっと ざっとโดยย่อ,อย่างหยาบ ๆ,อย่างคร่าว ๆ
雑然 ざつぜんสับสน,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง,รกรุงรัง,ไม่เป็นระเบียบ
ざらざら ざらざら(เนื้อ)หยาบ,สาก
明明後日 しあさってวันถัดจากมะรืน
強いて しいてฝืน

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้