ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
懇々 こんこんอย่างกรุณา,อย่างเอื้อเฟื้อ
昏々 こんこん(หลับ)เป็นตาย,(หลับ)ไม่รู้เนื้อรู้ตัว,มืดสลัว
混々 こんこん(น้ำไหล)อย่างไม่ขาดสาย,อย่างพรั่งพรู
今後 こんごตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
今秋 こんしゅうฤดูใบไม้ร่วงนี้,ฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึง
今週 こんしゅうสัปดาห์นี้,อาทิตย์นี้
今春 こんしゅんฤดูใบไม้ผลิปีนี้
今次 こんじครั้งนี้,คราวนี้
今夕 こんせきเย็นนี้
混然 こんぜんผสมกลมกลืนจนแยกไม่ออก,สมบูรณ์ไม่มีที่ติ
今度 こんどตอนนี้,ครั้งนี้,คราวนี้,เร็วๆนี้,ครั้งหน้า,ครั้งถัดไป,ไม่นานมานี้,ช่วงนี้
こんなに こんなにถึงเพียงนี้
今年 こんねんปีนี้
今晩 こんばんคืนนี้
今般 こんぱんคราวนี้
今明日中に こんみょうにちちゅうにภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
こんもり こんもりทึบ,หนาทึบ,กองจนสูง
今夜 こんやคืนนี้,ค่ำนี้
今夕 こんゆうเย็นนี้
強引に ごういんにดึงดัน
傲然 ごうぜんจองหอง
轟然 ごうぜんเสียงดังสนั่น
五月 ごがつพฤษภาคม
ごくมากที่สุด,ที่สุด,สุดขั้ว
午後 ごごช่วงบ่าย
ごしごし ごしごしเสียงหรืออาการขัดถูอย่างแรง
後日 ごじつวันหน้า,วันหลัง,อนาคต
午前 ごぜんช่วงเวลาก่อนเที่ยง,ตอนเช้า
ごちそうさまでした ごちそうさまでしたคำพูดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
ごちゃごちゃ ごちゃごちゃระเกะระกะ,ไม่เป็นระเบียบ,วุ่นวาย,สับสน
ごっそり ごっそりไม่หลงเหลือ,เกลี้ยง
ごっちゃ ごっちゃผสมปนเป
ごってり ごってり(สีหรือรสชาติ)จัดจ้าน,เกินพอ
ごつごつ ごつごつเสียงของแข็งที่มีน้ำหนักกระทบกัน,ขรุขระ,หยาบ
如く ごとくตามที่...,ดังที่...(เคยกล่าวมา),ดังเช่น...,ราวกับ....
五分 ごぶครึ่งหนึ่ง,ความยาวประมาณ 1.5 ซ.ม.,เล็กน้อย,เท่า ๆ กัน
ごみごみ ごみごみรกรุงรัง,เสื่อมโทรม,คับแคบ
ごろประมาณ,(เวลา)ประมาณ...,ช่วง...,ตอน...
ごろごろ ごろごろเสียงลากของหนัก ๆ,เสียง(รถใหญ่)แล่นผ่าน,เสียงท้องร้อง,เสียงฟ้าร้องครืน ๆ,(นอน)กลิ้งเกลือก,นอนเล่น,กลาดเกลื่อน,มากมาย,เคือง(ตา)
ごろり ごろり(ล้ม)ครืน
ごわごわ ごわごわ(เสื้อผ้า)แข็งเพราะลงแป้ง,(กระดาษ)แข็ง
さいตอน,เมื่อ,ยาม,เวลา,โอกาส
最近 さいきんไม่นานมานี้,อีกไม่นานนี้,เร็วๆนี้,ตอนหลังๆนี้,ล่าสุด,หมู่นี้,ใกล้ที่สุด
最期 さいごวาระสุดท้าย,บั้นปลายชีวิต,ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
最後に さいごにสุดท้าย
再三 さいさんครั้งแล้วครั้งเล่า,ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
再三再四 さいさんさいしครั้งแล้วครั้งเล่า,ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
最初 さいしょเริ่มต้น,เริ่มแรก
最中 さいちゅうอยู่ระหว่าง(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง),อยู่ในขณะ
最低 さいていอย่างน้อยที่สุด,เลวที่สุด,ต่ำช้าที่สุด

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้