ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
理不尽 りふじんไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุผล
リベラル りべらるใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี
略式 りゃくしきพิธีแบบย่อ
隆盛 りゅうせいเจริญรุ่งเรือง
流暢 りゅうちょう(พูด)คล่อง
良好 りょうこうดี,เป็นที่น่าพอใจ
良質 りょうしつคุณภาพดี
良心的 りょうしんてきสุจริต,ซื่อตรง,มีมโนธรรม
緑色 りょくしょくสีเขียว
吝嗇 りんしょくขี้เหนียว
リーズナブル りーずなぶるสมเหตุสมผล
類型的 るいけいてきรูปแบบที่เหมือนกัน
ルーズ るーずเสเพล,ไม่มีระเบียบวินัย,ฟุ่มเฟือย,ชุ่ย,มักง่าย
冷酷 れいこくใจดำ,อำมหิต
零細 れいさいขนาดเล็ก
冷静 れいせいความสงบเยือกเย็น(ของอารมณ์หรือจิตใจ),ความสุขุมใจเย็น
冷淡 れいたんความไม่สนใจ,ความเฉยเมย,ความใจดำ
霊的 れいてきทางจิตวิญญาณ
冷徹 れいてつ(สายตา)มอง
霊妙 れいみょうวิเศษสุด,เลอเลิศ
歴史的 れきしてきเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
レギュラー れぎゅらーนักกีฬาตัวจริงที่เล่นในตำแหน่งหนึ่งประจำ,แขกรับเชิญประจำของรายการโทรทัศน์
劣勢 れっせいด้อยกว่า,มีกำลังน้อยกว่า,เสียเปรียบ
劣等 れっとうด้อยกว่า,สู้ไม่ได้
レッド れっどสีแดง
劣悪 れつあくด้อยคุณภาพ
廉価 れんかราคาย่อมเยา
廉潔 れんけつซื่อตรง
連結 れんけつการเชื่อมโยง
廉直 れんちょくซื่อตรง
老獪 ろうかいเหลี่ยมจัด,เขี้ยวลากดิน
老巧 ろうこうความชำนาญที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
老弱 ろうじゃくเด็กและคนชรา,แก่ชราไร้เรี่ยวแรง
老成 ろうせいเป็นผู้ใหญ่,สั่งสมประสบการณ์จนฝีมือชำนาญแก่กล้า
老若 ろうにゃくทุกวัย,คนแก่และหนุ่มสาว
老練 ろうれんเชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มากประสบการณ์,ฝีมือแก่กล้า
露骨 ろこつเปิดเผยตรงไปตรงมา,ชัดเจน,ตรง ๆ,โจ๋งครึ่ม
ロジカル ろじかるเชิงตรรกวิทยา,ตามหลักเหตุผล
ロマンチック ろまんちっくโรแมนติก
論外 ろんがいนอกเรื่อง,นอกประเด็น,เกินกว่าที่จะรับได้
ロング ろんぐยาว
論理的 ろんりてきอย่างมีเหตุผล
ローカル ろーかるโลคอล,ของท้องถิ่น
猥雑 わいざつ(แหล่ง)เสื่อมโทรม,ปนเปกันมั่ว
矮小 わいしょうแคระแกรน
猥褻 わいせつลามก,อนาจาร
別れ別れ わかれわかれการแยกกันไปคนละทิศทาง,ต่างคนต่าง
我が儘 わがままเอาแต่ใจตัวเอง,เห็นแก่ตัว
我儘 わがままเอาแต่ใจตัวเอง,เห็นแก่ตัว
我が物顔 わがものがおทำเหมือนเป็นเจ้าของ

พบ 2,255 คำ  

page : 1  ...  41  42  43  44  45  46 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้