ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
我儘 わがままเอาแต่ใจตัวเอง,เห็นแก่ตัว
我が物顔 わがものがおทำเหมือนเป็นเจ้าของ
僅か わずかเพียงเล็กน้อย,น้อยนิด
割高 わりだかค่อนข้างแพง (เมื่อเทียบกับปริมาณหรือคุณภาพ)
割安 わりやすค่อนข้างถูก (เมื่อเทียบกับปริมาณหรือคุณภาพ),นับว่าถูก
腕白 わんぱくซุกซน
ワンマン わんまんทำ(งาน)เสร็จด้วยตัวคนเดียว,คนที่ไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่น แต่ตัดสินใจด้วยความคิดเห็นของตัวเองเท่านั้น

พบ 2,257 คำ  

page : 1  ...  41  42  43  44  45  46 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้