ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
無知 むちไม่มีความรู้,โง่เขลาเบาปัญญา
無茶 むちゃเกินควร,ไม่มีเหตุผล,ไม่ยั้งคิด,ไม่รอบคอบ
無茶苦茶 むちゃくちゃมั่วซั่ว,ยุ่งเหยิง,เหลือเกิน,เกินเหตุ,มั่วไปหมด,ยับเยิน,ป่นปี้,เละตุ้มเป๊ะ,แหลกลาญ
夢中 むちゅうกำลังฝัน,หมกมุ่น,จิตใจจดจ่ออยู่กับ,สนใจอยู่แต่สิ่งหนึ่งจนลืมสิ่งอื่นรอบตัว
胸高 むなだかการรัดสายโอบิสูงถึงอก
無能 むのうไร้ความสามารถ
無法 むほうไม่มีกฎหมาย,เย้ยกฎหมาย,กระทำรุนแรง,ใช้กำลัง
無謀 むぼうไม่รู้จักคิด,ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ
無用 むようไม่มีประโยชน์,ไม่จำเป็น,ไม่มีกิจธุระ,ห้าม
無欲 むよくไม่มีความต้องการ
無理 むりไม่มีเหตุผล,เป็นไปไม่ได้,ทำได้ยาก,ดันทุรัง,ฝืนทำ
無力 むりょくไม่มีกะจิตกะใจ,เซื่องซึม,ไม่กระตือรือร้น,ไร้พละกำลัง
明快 めいかいชัดเจน,แจ่มแจ้ง
明解 めいかいคำอธิบายที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
明確 めいかくถูกต้องชัดเจน
明細 めいさいรายละเอียดปลีกย่อย,ละเอียดลออ
明白 めいはくแจ่มแจ้งชัดเจน
明敏 めいびんฉลาดหลักแหลม
名誉 めいよเกียรติยศ
明瞭 めいりょうชัดเจน
明朗 めいろうร่าเริงแจ่มใส,เปิดเผย,ไม่มีสิ่งใดเคลือบแคลง,โปร่งใส
迷惑 めいわくรบกวน
メカニック めかにっくเหมือนเครื่องจักร
盲滅法 めくらめっぽうสุ่มสี่สุ่มห้า,โดยไม่ไตร่ตรอง
目ざわり めざわりสิ่งที่บดบังสายตา,ขวางหูขวางตา
メジャー めじゃーวิชาเอก,แนวหน้า,ที่สำคัญ,การชั่งตวงวัด,สายวัดที่ม้วนเป็นตลับ
メタリック めたりっくเป็นมันวาวเหมือนโลหะ
滅茶苦茶 めちゃくちゃเกินเหตุ,มั่วไปหมด,ยัยเยิน,ป่นปี้,มากมาย,เละตุ้มเป๊ะ,แหลกลาญ
目茶苦茶 めちゃくちゃเกินเหตุ,มั่วไปหมด,ยัยเยิน,ป่นปี้,มากมาย,เละตุ้มเป๊ะ,แหลกลาญ
滅茶滅茶 めちゃめちゃเกินเหตุ,มั่วไปหมด,ยัยเยิน,ป่นปี้,มากมาย,เละตุ้มเป๊ะ,แหลกลาญ
目茶目茶 めちゃめちゃเกินเหตุ,มั่วไปหมด,ยัยเยิน,ป่นปี้,มากมาย,เละตุ้มเป๊ะ,แหลกลาญ
滅相 めっそうเกินเหตุ,เกินกว่าจะรรับได้
滅多 めったไม่รู้จักคิด,ไม่ยั้ง
滅多矢鱈 めったやたらไม่ยั้ง,แหลก,มั่วไปหมด
滅法 めっぽうเหลือหลาย,เกินเหตุสุด ๆ
メンタル めんたるเกี่ยวกับจิตใจ,มีลักษณะ(เช่นนั้นเช่นนี้)
面倒 めんどうยุ่งยาก,ลำบาก
綿密 めんみつละเอียดลออ,ถี่ถ้วน
面妖 めんようน่าแปลก,น่าประหลาด,มหัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ
盲目 もうもくตาบอด,มองไม่เห็น,หน้ามืดตามัว
猛烈 もうれつดุเดือด,รุนแรง,(ร้อน)จัด,สุดขีด
模糊 もこมองไม่ชัด,ภาพราง ๆ
もじゃもじゃ もじゃもじゃรกรุงรัง,(หนวด)ดกจนดูรุงรัง,(ผม)ยุ่ง
モダン もだんสมัยใหม่,ทันสมัย
持ってこい もってこいเหมาะที่สุดแล้ว
持って来い もってこいเหมาะที่สุดแล้ว
以ての外 もってのほかให้อภัยไม่ได้,ผิดร้ายแรง,แย่มาก
尤も もっともสมเหตุสมผล,สมควร,แต่ทว่า,แต่มีเงื่อนไขว่า
元通り もとどおりดังเดิม
物入り ものいりรายจ่าย

พบ 2,255 คำ  

page : 1  ...  41  42  43  44  45  46 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้