ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ミーハー みーはーบ้าเห่อ
無為 むいใช้ชีวิตไปวัน ๆ,ไม่ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว
無意識 むいしきไม่ได้สติ,โดยไม่รู้ตัว,สลบ
無一文 むいちもんเงินเกลี้ยงกระเป๋า,ถังแตก,ไม่เหลือสักบาทเดียว
無意味 むいみไม่มีความหมาย,ไม่เกิดประโยชน์
無益 むえきไม่มีประโยชน์
無縁 むえんไม่เกี่ยวกัน
昔気質 むかしかたぎหัวโบราณ,การติดกับความคิดแบบเก่า ๆ
昔風 むかしふうแบบโบราณ,แบบเก่า
無感覚 むかんかくไม่มีความรู้สึก,ด้านชา,เฉยชา,ไม่รู้สึกรู้สา
無関係 むかんけいไม่มีความสัมพันธ์,ไม่มีความเกี่ยวข้อง
無関心 むかんしんไม่สนใจ
無害 むがいไม่เป็นอันตราย,ไม่มีโทษต่อ
無学 むがくไม่มีความรู้
向き むきด้านหรือทิศที่หันไป,แนวความคิด,แนวโน้ม
無傷 むきずไม่มีบาดแผล,ไม่มีตำหนิ,ไม่มีจุดด่างพร้อย
無軌道 むきどうเหลวไหล,นอกลู่นอกทาง
無教育 むきょういくไม่มีการศึกษา,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
無教養 むきょうそうไม่ได้รับการอบรม,ไม่มีการศึกษา
無気力 むきりょくการขาดความกระฉับกระเฉง
無垢 むくไร้ราคี,บริสุทธิ์ผุดผ่อง,ไม่มีจุดด่างพร้อย,ขาวสะอาด
無口 むくちนิ่งเงียบ,ไม่ช่างพูด,(คน)เงียบ ๆ
無限 むげんไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด,ไร้ขอบเขต
無限大 むげんだいใหญ่โตมากมาย,ค่า infinity ในทางคณิตศาสตร์
無効 むこうไม่มีผล,ไม่มีประโยชน์
向う見ず むこうみずไม่ยั้งคิด,ใจเร็วด่วนได้,ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อน
向こう見ず むこうみずไม่ยั้งคิด,ใจเร็วด่วนได้,ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อน
無惨 むざんทารุณโหดร้าย,น่าสังเวช
無慙 むざんทารุณโหดร้าย,น่าสังเวช
無慚 むざんทารุณโหดร้าย,น่าสังเวช
無残 むざんทารุณโหดร้าย,น่าสังเวช
無私 むしการไม่เห็นแก่ฝ่ายตัวเอง,การไม่เห็นแก่ส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายตน
無資格 むしかくขาดคุณสมบัติ,มีคุณสมบัติไม่ครบ,ไม่มีใบอนุญาตประกอบการ
無趣味 むしゅみไม่มีงานอดิเรก,ไม่มีรสนิยม
無心 むしんไม่มีชีวิตจิตใจ,ไร้เดียงสา,ไม่ได้คิดอะไรในใจ
無神経 むしんけいไม่นึกถึงใจเขาใจเรา,ไม่รู้สึกรู้สา,ทึ่ม,เฉยชา
無自覚 むじかくขาดสำนึก (ในหน้าที่และความรับผิดชอบ),ขาดสติ
無事故 むじこการปราศจากอุบัติเหตุ
無邪気 むじゃきใสซื่อ,บริสุทธิ์,ไร้เดียงสา
無上 むじょうสุดยอด,สูงสุด
無常 むじょうความไม่เที่ยงแท้,อนิจจัง
無情 むじょう(คน)ไม่มีหัวใจ,ใจดำ,ไม่สงสารเห็นใจ,ไม่มีความรู้สึก
無人 むじんไม่มีคนอาศัยอยู่,ร้าง
無数 むすうจำนวนนับไม่ถ้วน
無制限 むせいげんไม่มีข้อกำหนด
無責任 むせきにんไม่มีความรับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ
無造作 むぞうさอย่างง่ายดาย,โดยง่าย,ลวก ๆ
無駄 むだเปล่าประโยชน์,สิ้นเปลือง,สูญเปล่า
無恥 むちไร้ยางอาย,ไม่รู้จักอาย
無智 むちไม่มีความรู้,โง่เขลาเบาปัญญา

พบ 2,255 คำ  

page : 1  ...  41  42  43  44  45  46 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้