ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
まっ白 まっしろสีขาวจ้า,ขาวจั๊วะ
真っ白 まっしろสีขาวจ้า,ขาวจั๊วะ
真白 まっしろสีขาวจ้า,ขาวจั๊วะ
真っすぐ まっすぐตรง,มุ่งตรงไป,ตรงไปตรงมา
真っ直ぐ まっすぐตรง,มุ่งตรงไป,ตรงไปตรงมา
正面 まともตรงหน้า,อย่างจัง,ตรง ๆ,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง
真面 まともตรงหน้า,อย่างจัง,ตรง ๆ,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง
間抜け まぬけเซ่อซ่า,โง่,งี่เง่า
疎ら まばらห่างกันเป็นหย่อม ๆ,หรอมแหรม
忠実 まめขยันขันแข็ง,สุขภาพดี
丸裸 まるはだかเปลือยร่อนจ้อน,สิ้นเนื้อประดาตัว
まれหายาก,มีไม่มาก
まれหายาก,มีไม่มาก
満足 まんぞくความพึงพอใจ,ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ,ที่ใช้ได้
満腹 まんぷくอิ่มแปล้,อิ่ม
みいはあ みいはあบ้าเห่อ
身重 みおもตั้งครรภ์,มีท้อง
未開 みかいป่าเถื่อน
味覚 みかくความรู้สึกในการรับรู้รสชาติ
未完成 みかんせいยังไม่เสร็จสมบูรณ์
身勝手 みがってเห็นแก่ตัว,เอาแก่ได้
身軽 みがるตัวเบา,คล่องตัว,ไม่มีภาระ
身綺麗 みぎれいร่างกายสะอาดงดงาม
ミクロ みくろไมครอน
美事 みごとงดงาม,ยอดเยี่ยม,ประณีต
見事 みごとงดงาม,ยอดเยี่ยม,ประณีต
不見目 みじめน่าสมเพช,น่าสังเวช,น่าสงสาร
惨め みじめน่าสมเพช,น่าสังเวช,น่าสงสาร
未熟 みじゅくยังไม่ชำนาญ,ประสบการณ์น้อย,(ผลไม้)ดิบ,ยังไม่สุก
淫ら みだらอนาจาร,หยาบโลน,ลามก
猥ら みだらอนาจาร,หยาบโลน,ลามก
未知 みちแปลกหน้า,ไม่เคยรู้จักมาก่อน
身近 みぢかใกล้ตัว
密接 みっせつการตั้งอยู่ติด ๆ กัน,(ความสัมพันธ์)ใกล้ชิด
蜜接 みっせつการตั้งอยู่ติด ๆ กัน,(ความสัมพันธ์)ใกล้ชิด
みつใกล้ชิด,หนาแน่น,แนบแน่น,ความลับ,(เนื้อหา)แน่น เข้มข้น
未定 みていยังไม่กำหนดแน่นอน
未定義 みていぎไม่ได้กำหนด
緑色 みどりいろสีเขียว
ミニマム みにまむน้อยที่สุด
身分相応 みぶんそうおうตามอัตภาพ,เหมาะสมตามฐานะ
耳障り みみざわりรำคาญหู
耳寄り みみよりข่าวที่สร้างความพึงพอใจ,น่าฟังไว้,ควรฟัง
雅びやか みやびやかงามสง่า,ดูเป็นผู้ดี,ละเมียดละไม,วิจิตร
雅やか みやびやかมีรสนิยม,สง่า,ละเมียดละไม
みょうประหลาด,พิกล
冥加 みょうがการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้า
魅力的 みりょくてきอย่างมีเสน่ห์,อย่างดึงดูด
未練 みれんอาวรณ์,ตัดไม่ขาด,ความเสียดาย
民主的 みんしゅてきเป็นประชาธิปไตย

พบ 2,255 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้