ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
淫靡 いんびอนาจาร,หยาบโลน,ลามก
隠微 いんびเข้าใจยาก,ลึกลับ
イージー いーじーง่าย
初産 ういざんท้องแรก
ウエット うえっとความรู้สึกอ่อนไหว
迂闊 うかつสะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ
受け身 うけみถูกกระทำ,เป็นฝ่ายตั้งรับ,ไม่ดิ้นรนต่อสู้,กรรมวาจก
受身 うけみถูกกระทำ,เป็นฝ่ายตั้งรับ,ไม่ดิ้นรนต่อสู้,กรรมวาจก
内気 うちきขี้อาย,ไม่กล้าแสดงออก
有頂天 うちょうてんปลาบปลื้ม
内輪 うちわเรื่องวงใน,คนใน,วงศ์ญาติ,(กะประมาณ)อย่างต่ำ ๆ
移り気 うつりぎเปลี่ยนใจง่าย
うぶไร้เดียงสา,บริสุทธิ์
有耶無耶 うやむやคลุมเครือ,ไม่รู้ยังไงแน่,คาราคาซัง
裏腹 うらはらตรงข้ามกัน,ของคู่กัน (แต่ตรงกันข้ามกัน)
うり二つ うりふたつเหมือนกันอย่างกับแกะ
瓜二つ うりふたつเหมือนกันอย่างกับแกะ
売れっ子 うれっこดาราหรือนักร้องยอดนิยม
浮気 うわきนอกใจ,มีชู้,หลายใจ,เจ้าชู้
上滑べり うわすべりผิวเผิน,ไม่จริงจัง,ฉาบฉวย
上滑り うわすべりผิวเผิน,ไม่จริงจัง,ฉาบฉวย
上調子 うわちょうしท่าดีทีเหลว,ดีแต่พูด,(หุ้น)ทำท่าจะขึ้น
上っ調子 うわっちょうしท่าดีทีเหลว,ดีแต่พูด,(หุ้น)ทำท่าจะขึ้น
上手 うわてเหนือชั้น,ฝีมือเหนือกว่า,ถือไพ่เหนือกว่า,ฝ่ายรุก
上の空 うわのそらใจลอย
営々 えいえいอย่างขยันขันแข็ง
永遠 えいえんนิรันดร์,ตลอดกาล,ชั่วกัลปาวสาน
永久 えいきゅうสมัยเอย์คิว (1113.7.13-1118.4.3)
永久的 えいきゅうてきแบบถาวร
衛生的 えいせいてきถูกสุขลักษณะ,ถูกอนามัย
鋭敏 えいびんเฉียบแหลม,หัวไว,ไหวพริบดี
英明 えいめいฉลาดเลิศ,ปราดเปรื่อง
鋭利 えいりคมกริบ,เฉียบแหลม,ไหวพริบดี
エキゾチック えきぞちっくดูเป็นต่างชาติ,ดูเหมือนต่างแดน
エッチ えっちสัปดน,ทะลึ่ง,ลามก
得手 えてถนัด,เห็นแก่ตัว
エネルギッシュ えねるぎっしゅแข็งขัน,อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
エレガント えれがんとสง่างาม
エレクトリック えれくとりっくเกี่ยวกับไฟฟ้า
エロ えろโป๊,แนวอิโรติก,ลามก
エロチック えろちっくแนวอีโรติก,แนวลามก
円滑 えんかつความราบรื่น,ปรองดอง
婉曲 えんきょくการพูดอ้อม ๆ,การเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทนคำที่ไม่เป็นมงคลหรือไม่เหมาะกับกาละเทศะ
円滑 えんこつราบรื่น
遠心 えんしんการเหวี่ยงออกจากจุดศูนย์กลาง
円満 えんまんความกลมเกลียว,ความปรองดอง,(นิสัย)ไม่มีพิษมีภัย
遠慮 えんりょความเกรงใจ,การละเว้น,การละเว้น,การยุติ,การถอนตัว,การถอยออกไป
遠慮勝ち えんりょがちขี้เกรงอกเกรงใจ
艶麗 えんれいงดงาม,เฉิดฉาย
黄色 おうしょくสีเหลือง

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้