ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
旺盛 おうせいเต็มเปี่ยม,ท่วมท้น
横着 おうちゃくขี้เกียจ,หน้าด้านขี้โกง
凹凸 おうとつขรุขระ,ไม่เรียบ
応分 おうぶんตามกำลังความสามารถ
押柄 おうへいยโส,วางก้าม
横柄 おうへいยโส,วางก้าม
横暴 おうぼうการกดขี่ข่มเหง,การบีบบังคับ
奥妙 おうみょうความลับ
大急ぎ おおいそぎรีบมาก,ด่วนมาก
大型 おおがたขนาดใหญ่,ชิ้นใหญ่
大柄 おおがらคนตัวใหญ่,รูปร่างสูงใหญ่,ลาย(ผ้า)ใหญ่
大食い おおぐいการกินจุ
大げさ おおげさเกินความจริง,มากไป,เกินสมควร
大袈裟 おおげさเกินความจริง,มากไป,เกินสมควร
大事 おおごとเรื่องใหญ่
大ざっぱ おおざっぱคร่าว ๆ,หยาบ ๆ,ไม่ละเอียด,ไม่พิถีพิถัน
大雑把 おおざっぱคร่าว ๆ,หยาบ ๆ,ไม่ละเอียด,ไม่พิถีพิถัน
大仕掛け おおじかけโครงการใหญ่,เป็นการใหญ่,ขนานใหญ่
大時代 おおじだいคร่ำครึ,โบราณ,ล้าสมัย
大粒 おおつぶเม็ดใหญ่ ๆ (ฝน)
大掴み おおづかみกำใหญ่,การจับภาพกว้างๆหรือคร่าวๆ
大幅 おおはばกว้างกว่าปกติ,ยกใหญ่,(เพิ่มลด)มาก
大まか おおまかคร่าว ๆ,หยาบ ๆ,ไม่ละเอียด,ไม่จุกจิก
大目 おおめไม่เอาโทษ,แกล้งมองไม่เห็น(ความผิดผู้อื่น)
大喜び おおよろこびดีใจมาก
多らか おおらかใจกว้าง,คนง่าย ๆ
大らか おおらかใจกว้าง,คนง่าย ๆ
大笑い おおわらいหัวเราะก๊าก
おく病 おくびょうขี้ขลาด
憶病 おくびょうขี้ขลาด
臆病 おくびょうขี้ขลาด
厳か おごそかอย่างเป็นพิธีรีตอง,อย่างเคร่งขรึม,ขึงขัง
お喋り おしゃべりการพูดคุย
お洒落 おしゃれตกแต่งอย่างงดงาม
オシャレ おしゃれตกแต่งอย่างงดงาม
御洒落 おしゃれตกแต่งอย่างงดงาม
お節介 おせっかいจุ้นจ้าน,ยุ่งไม่เข้าเรื่อง
御節介 おせっかいจุ้นจ้าน,ยุ่งไม่เข้าเรื่อง
お互いさま おたがいさまเหมือนกัน
お互い様 おたがいさまเหมือนกัน
御互い様 おたがいさまเหมือนกัน
穏やか おだやかสงบ,เยือกเย็น,อย่างสันติ,อย่างละมุนละม่อม
おつอันดับสอง
お転婆 おてんば(หญิง)ห้าว,แก่นเหมือนผู้ชาย
御転婆 おてんば(หญิง)ห้าว,แก่นเหมือนผู้ชาย
おもหลัก ๆ,สำคัญ
おもหลัก ๆ,สำคัญ
思いどおり おもいどおりอย่างที่คิด,ตามความคาดหมาย
思い通り おもいどおりอย่างที่คิด,ตามความคาดหมาย
思う様 おもうさまอย่างสาแก่ใจ,อย่างสาสมใจ

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้