ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
軽々しい かるがるしいคิดตื้นๆ,ทำลวกๆ,สะเพร่า
軽い かろいเบา,คล่องแคล่ว,เหลาะแหละ,ไม่รอบคอบ,ไม่หนักหน่วง,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่สร้างความกดดันหรือความเกร็งให้กับผู้อื่น,แผ่วเบา,เล็กน้อย
可愛い かわいいน่ารัก,น่าเอ็นดู
可愛らしい かわいらしいน่ารัก,น่าเอ็นดู
可愛い かわゆいน่ารัก,น่าเอ็นดู,อาย
感慨深い かんがいぶかいอารมณ์ล้ำลึก
感じやすい かんじやすいความรู้สึกไว,ความรู้สึกอ่อนไหว
勘定高い かんじょうだかいขี้เหนียว,ความรู้สึกไว่ต่อกำไรขาดทุน
甲高い かんだかいเสียงสูงแหลม
芳しい かんばしいกลิ่นหอม,ได้รับการยกย่องสูง,ได้รับการชื่นชม
我慢強い がまんづよいมีความอดทน
がめつい がめついงก,โลภ
頑是無い がんぜないไร้เดียงสา,แยกความผิดชอบชั่วดีไม่ได้
黄色い きいろいสีเหลือง
気軽い きがるいเข้ากันง่าย
聞き苦しい ききぐるしいฟังยาก,ฟังลำบาก,ทนฟังได้ยาก
聞苦しい ききぐるしいฟังยาก,ฟังลำบาก,ทนฟังได้ยาก
聞きづらい ききづらいฟังยาก,ฟังลำบาก,ทนฟังได้ยาก
聞きにくい ききにくいฟังยาก,ฟังแล้วไม่พอใจ,ทนฟังไม่ได้,ถามลำบาก
聞き良い ききよいฟังแล้วรู้สึกดี
気障っぽい きざっぽいเต๊ะ,วางฟอร์ม,วางมาด,สำรวย
気忙しい きぜわしいกระวนกระวาย,อยู่ไม่สุข,ลุกลี้ลุกลน,ขี้โมโห
規則正しい きそくただしいอยู่ในกฎระเบียบ,เคารพกฎระเบียบ
汚い きたないสกปรก,ไม่เรียบร้อย,หยาบ,หยาบคาย,งก,ขี้เหนียว,โลภ
汚らしい きたならしいดูสกปรก,ไม่สะอาด
きつい きついคับ,แรง,เข้มงวด,แน่น,ฟิต,ถมึงทึง,เป็นไปได้ยาก,รุนแรง,ตึงมือ
気遣わしい きづかわしいเป็นห่วง,น่าวิตก,น่ากังวล
気強い きづよいอุ่นใจ,ใจกล้า,เข้มแข็ง,ไม่ยอมแพ้
きな臭い きなくさいเหม็นไหม้,สังหรณ์ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์,ไม่น่าไว้วางใจ
気恥ずかしい きはずかしいอาย,ไม่ค่อยเข้าท่า
厳しい きびしいเข้มงวด,หนักหน่วง,รุนแรง,ไม่รอมชอม,ยาก
気まずい きまずいไม่พอใจ,ไม่สบอารมณ์,เข้ากันไม่ได้
決まり悪い きまりわるいเสียหน้า,น่าอาย,งุ่มง่าม,เก้งก้าง
決り悪い きまりわるいเสียหน้า,น่าอาย,งุ่มง่าม,เก้งก้าง
気難しい きむずかしいเอาใจยาก,เจ้าอารมณ์,อารมณ์ไม่ดี
気安い きやすいตามสบาย,ไม่ต้องเกรงใจ
興味深い きょうみぶかいน่าสนใจมาก
清い きよいสวย,ใส,ซื่อ,บริสุทธิ์
気弱い きよわいขี้ขลาด,ใจเสาะ
際どい きわどいอย่างมาก,หวุดหวิด,หยาบโลน
極まりない きわまりないยิ่งใหญ่,สูงสุด
極まり無い きわまりないยิ่งใหญ่,สูงสุด
ぎこちない ぎこちないเก้งก้าง,งุ่มง่าม,ไม่เป็นธรรมชาติ
ぎごちない ぎごちないเก้งก้าง,ไม่เป็นธรรมชาติ,ไม่ชิน
仰々しい ぎょうぎょうしいเกินความจริง,ใหญ่โตเกินเหตุ
御しやすい ぎょしやすいควบคุมได้ง่าย,ทำให้เขื่องได้ง่าย
義理堅い ぎりがたいเคร่งในมารยาท,ซื่อสัตย์,ซื่อตรง
臭い くさいกลิ่นเหม็น,น่าสงสัย,ทะแม่งๆ,มีกลิ่นแบบนั้น,มีความรู้สึกแบบนั้น,ใช้เน้นความหมายว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ
草深い くさぶかいหญ้ารกทึบ,กันดาร
擽ったい くすぐったいจักจี้,งุ่มง่าม,เหนียมอาย

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้