ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
重い おもいหนัก,เจ็ดปวด,อืดอาด,มั่นคง,สำคัญ,หนักหน่วง
思い掛け無い おもいがけないไม่นึกไม่ฝัน,เหนื่อความคาดหมาย
重々しい おもおもしいท่าทางหนักอึ้ง,อาการมั่นคงองอาจ,สง่าผ่าเผย,น่าเกรงขาม
重苦しい おもくるしいถูกกดดันจนอึดอัด
面白い おもしろいน่าสนใจ,สนุกสนาน
面白おかしい おもしろおかしいสนุกสนาน,ตลกจนน่าหัวเราะ
重たい おもたいหนัก,หนักอึ้ง,ไม่ธรรมดา,สำคัญ
面映ゆい おもはゆいอาย,เหนียมอาย
おもろい おもろいน่าสนใจ,สนุกสนาน,ตลก,ตามที่หวัง
思わしい おもわしいน่าพึงพอใจ,ได้รับความชื่นชม,รู้สึกรักใคร่สนิทสนม
お安い おやすいง่าย
及び難い およびがたいยากอย่างยิ่งที่จะทำให้เท่าเทียม,ไม่สมหวัง
折り目正しい おりめただしいมีมารยาทดี
愚かしい おろかしいโง่
恩着せがましい おんきせがましいทำท่าทวงบุญคุณ
女らしい おんならしいอย่างอิสตรี,อย่างสุภาพสตรี
痒い かいいคัน
甲斐甲斐しい かいがいしいแคล่วคล่อง,กระฉับกระเฉง,ทำอย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างมุ่งมั่น
輝かしい かがやかしいยอดเยี่ยม,เป็นเลิศ,แจ่มจรัส,สุกใส,โชติช่วง,เจิดจ้า
限り無い かぎりないแผ่กว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด,ดีที่สุด,ไม่มีมากไปกว่านี้อีกแล้ว
か黒い かぐろいดำขลับ,ดำปี๋
芳しい かぐわしいได้กลิ่นหอมที่หรูหรือเก๋ไก๋
香しい かぐわしいได้กลิ่นหอมที่หรูหรือเก๋ไก๋
かさ高い かさだかいขนาดใหญ่,เกะกะ,หยิ่งยะโส
囂しい かしがましいหนวกหู
賢い かしこいฉลาด,หลักแหลม
囂しい かしましいหนวกหู
姦しい かしましいหนวกหู
固い かたいแข็ง,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,หัวดื้อ,เนื้อหาแข็งทื่อจนไม่สนุก,ซีเรียส,น่าเชื่อถือ,เข้มงวด
堅い かたいเหนียวแน่น,ใจแข็ง,เกร็ง,น่าเชื่อถือ,เข้มงวด
硬い かたいแข็ง,หัวดื้อ,เนื้อหาแข็งทื่อจนไม่สนุก,ซีเรียส
堅苦しい かたくるしいอึดอัดกับความเป็นพิธีรีตอง,เกร็ง,ไม่เป็นธรรมชาติ
忝い かたじけないขอบคุณเป็นล้นพ้น
片腹痛い かたはらいたいขบขันในความไม่เจียมตนของฝ่ายตรงข้าม
かっこいい かっこいいหล่อ,เท่ห์,ให้ความรู้สึกที่ดี
格好悪い かっこうわるいรูปร่างไม่น่าดู,รูปลักษณ์ไม่น่าดู,ไม่เข้าท่า
かっこ悪い かっこわるいไม่น่าดู,ไม่เข้าท่า
かったるい かったるいเพลีย,อ่อนเปลี้ย,น่ารำคาญ,น่าหงุดหงิด
角々しい かどかどしいเป็นแง่งเป็นเหลี่ยม,ไม่ยอมใคร,กระทบกระทั่งบ่อยครั้ง
金臭い かなくさいมีรสชาติหรือกลิ่นเหม็นของเหล็ก
哀しい かなしいโศกเศร้า
悲しい かなしいโศกเศร้า
かび臭い かびくさいเหม็นกลิ่นรา,ตกยุคสมัย,เรื่องโบราณ
か細い かぼそいเรียวเล็กจนดูน่าอ่อนแอ,เสียงแผ่วเบา
喧しい かまびすしいหนวกหู
痒い かゆいคัน
か弱い かよわいท่าทางอ่อนแอ
辛い からいเผ็ด,เข้มงวด
鹹い からいเผ็ด,เค็ม,เข้มงวด
軽い かるいเบา,คล่องแคล่ว,เหลาะแหละ,ไม่รอบคอบ,ไม่หนักหน่วง,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่สร้างความกดดันหรือความเกร็งให้กับผู้อื่น,แผ่วเบา,เล็กน้อย

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้