ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
くだくだしい くだくだしいเยิ่นเย้อ,ซ้ำซาก
口うるさい くちうるさいจู้จี้,ขี้บ่น
口惜しい くちおしいน่าเสียดาย,สลดใจ,ผิดหวัง,คับข้องใจ,
口重い くちおもいพูดน้อย,ไม่พูดพล่อยๆ
口固い くちがたいปิดปากสนิท,พูดความจริง,ปากแข็ง
口堅い くちがたいปิดปากสนิท,พูดความจริง,ปากแข็ง
口汚い くちぎたないพูดหยาบคาย,พูดลามก,พูดให้หงุดหงิด,เห็นแก่กิน,กินจุ
口さがない くちさがないชอบวิจารณ์เรืองของคนอื่น,พูดมาก
口寂しい くちさびしいเหงาปาก
口幅ったい くちはばったいขี้โม้,คุยโม้โอ้อวดเกินตัว
口やかましい くちやかましいจู้จี้,ขี้บ่น,พูดมาก,ช่างพูด,น่ารำคาญ
くどい くどいจำเจ,ซ้ำซาก,(สี)จัดจ้าน,รสเข้มจัด
くどくどしい くどくどしいจำเจซ้ำซากอย่างมาก,จัดจ้ายอย่างยิ่ง,รสเข้มจัดจ้าน
くみしやすい くみしやすいจัดการง่าย,ไม่น่ากลัว
悔しい くやしいเจ็บใจ,ฝังใจ,ช้ำใจ,เสียใจ
暗い くらいมืด,คล้ำ,เศร้าหมอง,เก็บกด,สิ้นหวัง,ไม่สันทัด,มัวหมอง,มืดมน
狂おしい くるおしいกำลังจะคลั่ง,อารมณ์พลุ่งพล่าน
苦しい くるしいทรมาน,ทุกข์ใจ,ปวดร้าว,อัตคัตขัดสน,ไม่สมเหตุสมผล,ทำได้ลำบาก,ทำได้ยาก,ติดขัด,ไม่สะดวก
黒い くろいสีดำ,คล้ำ,ผิดกฎหมาย,ผิดศีลธรรม,เชี่ยวชาญ
黒っぽい くろっぽいสีคล้ำ,เหมือนผู้เชี่ยวชาญ
詳しい くわしいละเอียด,เชี่ยวชาญ
グロい ぐろいผิดปกติ,วิตถาร,น่ารังเกียจ
計算高い けいさんだかいขี้เหนียว,ความรู้สึกไว่ต่อกำไรขาดทุน
汚らわしい けがらわしいสกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าเกลียด
けたたましい けたたましいทำให้ตกใจ,ส่งเสียงดัง,หนวกหู
気高い けだかいสูงศักดิ์,ตีสนิทได้ยาก
気だるい けだるいน่าเบื่อ,น่ารำคาญ
けち臭い けちくさいงก,ชี้เหนียว,ใจแคบ,ไม่มีค่า
けばい けばいฉูดฉาดฟู่ฟ่าเกินเหตุ,แต่งหน้าหนาเตอะ
けばけばしい けばけばしいฉูดฉาดฟู่ฟ่าจนหมดสง่าราศี,ฉูดฉาดแต่ไม่มีรสนิยม
毛深い けぶかいขนดก
煙い けむいควันคลุ้ง,ควันทึบ,อึดอัดเพราะควัน
煙たい けむたいควันคลุ้ง,ควันทึบ,อึดอัดเพราะควัน,เข้าใจยากด้วยความยำเกรงหรือเกรงกลัว
険しい けわしいสูงชัน,ลาดชัน,วิกฤต,รุนแรง,ถมึงทึง,บึ้งตึง
喧嘩早い けんかばやいชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ
濃い こいข้น,เข้ม,รสจัด,ดก,รกทึบ,หนาทึบ,รุนแรง,หนักหน่วง
恋しい こいしいคิดถึง,คำนึงถึง,ถวิลหา
神々しい こうごうしいสูงศักดิ์ลี้ลับ,สูงศักดิ์น่าเกรงขาม
香ばしい こうばしいกลิ่นหอมไหม้เล็กน้อย,หอมหวน
小うるさい こうるさいน่ารำคาญเล็กน้อย
小気味よい こきみよいอย่างน่าพอใจ
小汚い こぎたないสกปรกเล็กน้อย,ใช้วิธีสกปรก
小暗い こぐらいมืดเล็กน้อย
焦げ臭い こげくさいกลิ่นเหม็นไหม้
心地よい ここちよいสบายใจ,เบิกบาน
心苦しい こころぐるしいรู้สึกสำนึกผิด,รู้สึกเสียใจ,เป็นห่วง
心寂しい こころさびしいเหงา,ว้าเหว่,เปลี่ยว
心忙しい こころぜわしいเหงา,ว้าเหว่,เปลี่ยว
心強い こころづよいอุ่นใจ,จิตใจมั่นคง
心無い こころないไร้น้ำใจ,ไร้เมตตา,ไม่รู้สิ่งที่ควรไม่ควร

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้