ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
煩い うるさいหนวกหู,น่ารำคาญ,จุกจิก,จู้จี้,ขี้บ่น
麗しい うるわしいสวยสดงดงาม,งามสง่า,อบอุ่นใจ,อารมณ์ดี
嬉しい うれしいดีใจ,มีความสุข,ยินดี
得難い えがたいหายาก,มีคุณค่า
え辛っぽい えがらっぽいระคายคอ,แสบคอ
刳い えぐいระคายคอ,แสบคอ,(พูด)เจ็บแสบ
えげつない えげつないโจ๋งครึ่ม,ลามกอนาจาร,ไม่ปราณี,ไร้น้ำใจ
えずい えずいฉุนเฉียว,ไม่พอใจ,น่ากลัว,ไม่ปราณี
偉い えらいยิ่งใหญ่,เป็นใหญ่,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,รุนแรง,ติดขัด,ลำบาก,ทรมาน
エロい えろいมีเสน่ห์ทางเพศ
縁遠い えんどおいโสดเนื่องจากหาคู่ครองไม่ได้,เกี่ยวข้องน้อย
遠慮深い えんりょぶかいเกรงอกเกรงใจอย่างมาก
美味しい おいしいอร่อย,เข้าทาง,มีกำไร,ชอบ
多い おおいมาก,ข้างมาก
大きい おおきいใหญ่,มาก,อายุมาก,(เสียง)ดัง,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญโตเกินเหตุ,เบ่ง,โอหัง
男々しい おおしいองอาจกล้าหาญ,เข้มแข็งเยี่ยงชายชาตรี
雄々しい おおしいองอาจกล้าหาญ,เข้มแข็งเยี่ยงชายชาตรี
おかしい おかしいน่าขัน,น่าหัวเราะ,แปลก,พิลึก,ไม่สมเหตุสมผล
犯し難い おかしがたいทำอันตรายไม่ได้,ทำให้เสื่อมเสียไม่ได้
奥深い おくふかいอยู่ลึก,ลึกเข้าไปข้างใน,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
奥深い おくぶかいอยู่ลึก,ลึกเข้าไปข้างใน,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
臆面もない おくめんもないหน้าด้านอย่างไม่เกรงใจ
奥床しい おくゆかしいมีกริยามารยาทดึงดูดใจ
小暗い おぐらいมืดเล็กน้อย,มืดสลัวๆ
痴がましい おこがましいอวดเก่ง,คุยโม้โอ้อวด,ยุ่งไม่เข้าเรื่อง
怒りっぽい おこりっぽいขี้โมโห
幼い おさないอ่อนเยาว์,วัยเยาว์,อ่อนหัด,ไม่เชี่ยวชาญ
お寒い おさむい(คำสุภาพ)หนาว,น่าสังเวชในเรื่องที่ต่ำกว่าที่ควรเป็นอย่างมาก
惜しい おしいน่าเสียดาย
押し付けがましい おしつけがましいยัดเยียด
押付けがましい おしつけがましいยัดเยียด
晩い おそいอืดอาด,ยืดยาด,ชักช้า
遅い おそいช้า,ไม่ทันเวลา,อืดอาด,ยืดยาด,ชักช้า
鈍い おそいอืดอาด,ยืดยาด,ชักช้า
恐れ多い おそれおおいเสียมารยาท,ได้รับเกียรติอย่างสูง
畏れ多い おそれおおいเสียมารยาท,ได้รับเกียรติอย่างสูง
恐ろしい おそろしいน่ากลัว
おぞい おぞいดื้อดึง,มีทิฐิ,ดื้อรั้น,น่ากลัว,เจ้าเล่ห์,ฉลาดในทางทุจริต
悍ましい おぞましいเกลียดจนตัวสั่น,สั่นสะท้าน
お高い おたかいเย่อหยิ่ง
おっかない おっかないน่ากลัว
大っきい おっきいใหญ่
男らしい おとこらしいอย่างลูกผู้ชาย,อย่างสุภาพบุรุษ
大人気無い おとなげないไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่
大人しい おとなしいสงบเสงี่ยม,เรียบร้อย,เงียบๆ,ไม่ฉูดฉาด
大人っぽい おとなっぽいเหมือนผู้ใหญ่,เป็นผู้ใหญ่
おどろおどろしい おどろおどろしいน่ากลัว,น่าหวาดเสียว,ประหลาด
夥しい おびただしいมากอย่างยิ่ง
思しい おぼしいดูท่าทางจะเป็น,ชวนให้นึกว่าเป็น
覚束無い おぼつかないเอาแน่ไม่ได้,ไม่แน่ชัด,น่ากังวล,น่าหวั่นใจ,น่าจะไม่สำเร็จ,ไม่มั่นคง,พึ่งไม่ได้

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้