ดิกชันนารีไทยญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus


ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย

พบ 344 คำ

大手おおで

oode

แขนและมือ

奥歯おくば

okuba

ฟันกราม

お尻おしり

oshiri

ก้น

おでこおでこ

odeko

หน้าผาก, หน้าผากโหนก

お中おなか

onaka

ท้อง

お腹おなか

onaka

ท้อง

親知らずおやしらず

oyashirazu

ฟันคุด, ฟันกรามที่ขึ้นด้านใน

親指おやゆび

oyayubi

นิ้วโป้ง, นิ้วหัวแม่มือ

かお

kao

ใบหน้า

かかと

kakato

ส้นเท้า

 1 <>35

pageviews 19,202,096