ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
出鼻 でばなหน้าผาหรือภูเขาที่ยื่นออกมา,ตอนที่กำลังจะเริ่มออก,ตอนที่กำลังจะเริ่มทำ
田野 でんやทุ่งนา
冬季 とうきฤดูหนาว
冬期 とうきช่วงฤดูหนาว
時つ風 ときつかぜลมที่พัดในเวลาน้ำขึ้น,ลมที่พัดในเวลาที่เหมาะสม
常夏 とこなつฤดูร้อนตลอดทั้งปี,ภูมิอากาศที่เหมือนฤดูร้อนตลอดปี
常春 とこはるภูมิอากาศที่อบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี
土地 とちที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน
突風 とっぷうลมกรรโชกแรงในช่วงสั้นๆ
トルコ石 とるこいしพลอยสีฟ้า
トルネード とるねーどพายุทอร์นาโด
洞窟 どうくつถ้ำ
洞穴 どうけつถ้ำ,โพรง
洞門 どうもんปากโพรง,โพรง
どか雪 どかゆきหิมะที่ตกหนักในเวลาสั้นๆ
土砂 どしゃดินทราย
土砂崩れ どしゃくずれดินโคลนถล่ม
土砂降り どしゃぶりฝนที่ตกอย่างหนัก
土星 どせいดาวพระเสาร์
土手 どてทำนบดิน,พื้นยกระดับ
溝川 どぶがわแม่น้ำที่สกปรกเหมือนทางระบายน้ำ
泥沼 どろぬまหนองบึงที่เป็นโคลนลึก,สภาพเลวร้ายซึ่งเมื่อทำแล้วจะถอนตัวได้ลำบาก
泥水 どろみずน้ำโคลน
曇天 どんてんสภาพอากาศที่มีเมฆครึ้ม
内海 ないかいทะเลใน,ทะเลที่มีช่องแคบๆที่เชื่อมต่อกับทะเลภายนอก
内陸 ないりくพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชายฝั่ง
内惑星 ないわくせいดาวพระเคราะห์ด้านในวงโคจรของโลก คือ ดาวพุธ และดาวศุกร์
中島 なかじまเกาะกลางบึงหรือแม่น้ำ
中空 なかぞらกลางท้องฟ้า,ครึ่งๆกลางๆ,เหม่อลอย
長雨 ながあめฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน
流れ星 ながれぼしดาวตก
なぎさริมน้ำ,ชายหาดที่คลื่นซัด,ฝั่งทะเล
雪崩 なだれหิมะถล่ม,การถูกดันถล่ม,การร่วงถล่ม
なつฤดูร้อน
夏季 なつきหน้าร้อน,ฤดูร้อน
なみคลื่น
波しぶき なみしぶきฟองคลื่น
南海 なんかいทะเลทางทิศใต้
南極海 なんきょくかいมหาสมุทรใต้ เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
軟水 なんすいน้ำอ่อน
南氷洋 なんぴょうようมหาสมุทรใต้ เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
西風 にしかぜลมตะวันตก,ลมในฤดูใบไม้ร่วง
西日 にしびดวงอาทิตย์ที่คล้อยไปทางทิศตะวันตก,แสงอาทิตย์ในตอนเย็น
日没 にちぼつดวงอาทิตย์ตก,ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า,เวลาที่ดวงอาทิตย์ตก
日光 にっこうแสงอาทิตย์,แสงแดด
入梅 にゅうばいช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝน
俄雨 にわかあめฝนที่ตกอย่างกระทันหันและหยุดในเวลาสั้นๆ
糠雨 ぬかあめฝนจางๆคล้ายหมอง
糠星 ぬかぼしดาวจำนวนมากที่เห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
ぬまหนองน้ำ

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้