ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
沼地 ぬまちพื้นดินที่เป็นหนองน้ำ
熱気 ねっきอากาศที่ร้อน,อารมณ์หรือบรรยากาศตึงเครียด,อุณหภูมิในร่างกายขึ้นสูง
熱砂 ねっさทรายร้อนจากแสงแดด
熱波 ねっぱคลื่นความร้อน
熱風 ねっぷうลมร้อน
熱雷 ねつらいปรากฏการณ์ฟ้าร้องตอนอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน
ทุ่งราบตามธรรมชาติ,ทุ่งนากว้างใหญ่
農繁期 のうはんきฤดูดำนาและฤดูเก็บเกี่ยว,ฤดูทำนา
濃霧 のうむหมอกหนาทึบ
野末 のずえปลายทุ่ง
長閑 のどかเงียบสงบ,ท้องฟ้าแจ่มใส สภาวะอากาศสงบ,สบายๆไม่เร่งรีบ
野中 のなかในท้องทุ่ง
野原 のはらทุ่งหญ้า,ท้องทุ่ง
野辺 のべบริเวณทุ่ง,ท้องทุ่ง,ที่เผาศพ,ที่ฝังศพ
野山 のやまทุ่งหญ้าและภูเขา
野分き のわきลมแรงปลายฤดูไบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาว,พายุไต้ฝุ่น
白雨 はくうฝนที่ตกอย่างกระทันหันในยามที่ฟ้าโปร่ง
白砂 はくさทรายสีขาว
白砂 はくしゃทรายสีขาว
白雪 はくせつหิมะสีขาว
禿げ山 はげやまภูเขาหัวโล้น
はたสวน,ไร่,ทุ่งนา
はたけสวน,ไร่,ทุ่งนา,เรื่องที่ถนัด,ท้องของแม่,บ้านเกิด
初秋 はつあきต้นฤดูใบไม้ร่วง
初空 はつそらท้องฟ้ายามเช้าในวันขึ้นปีใหม่
初夏 はつなつต้นฤดูร้อน
初冬 はつふゆต้นฤดูหนาว
初雪 はつゆきหิมะแรกของฤดูกาล
花曇り はなぐもりท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมบางๆช่วงที่ดอกซากุระบาน
花畑 はなばたけสวนดอกไม้,ทุ่งดอกไม้
はやしป่าเล็กๆ,หมู่ไม้,ป่าละเมาะ,สภาพที่มีของชนิดเดียวกันตั้งเรียงราย
はらทุ่งราบหญ้า
原っぱ はらっぱทุ่งราบหญ้า,ที่ราบโล่ง
ハリケーン はりけーんพายุเฮอร์ริเคน
はるฤดูใบไม้ผลิ
春秋 はるあきฤดูใบไม้ผลิดและฤดูใบไม้ร่วง,กาลเวลา
春一番 はるいちばんลมใต้ครั้งแรกที่พัดแรงในต้นฤดูใบไม้ผลิ
春風 はるかぜลมอ่อนๆในวันในฤดูใบไม้ผลิ,ลมในฤดูใบไม้ผลิ
春霞 はるがすみหมอกในฤดูใบไม้ผลิ
春先 はるさきต้นฤดูใบไม้ผลิ
波浪 はろうคลื่น,คำรวมที่ใช้แทนคลื่น เกลียวคลื่น หรือน้ำวน
半月 はんげつพระจันทร์ครึ่งซีก,ครึ่งเดือน,ครึ่งวงกลม
半島 はんとうคาบสมุทร
晩夏 ばんかปลายฤดูร้อน,เดือนหกตามปฏิทินจันทรคติ
晩秋 ばんしゅうปลายฤดูใบไม้ร่วง,เดือนเก้าตามปฏิทินจันทรคติ
晩春 ばんしゅんปลายฤดูใบไม้ผลิ,เดือนสามตามปฏิทินจันทรคติ
晩冬 ばんとうปลายฤดูหนาว,เดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติ
万雷 ばんらいเสียงฟ้าร้องหลายครั้ง,เสียงดังอย่างมาก
พระอาทิตย์,วัน,แสงแดด,กลางวัน,หนึ่งวัน,วันเวลา,ทุกๆวัน
引き潮 ひきしおน้ำลง,โอกาสถอย,จังหวะถอนตัว

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้