ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
水底 すいていก้นน้ำ,ก้นแม่น้ำ,ก้นทะเล
水平線 すいへいせんเส้นขอบฟ้า(ระหว่างท้องฟ้ากับผิวน้ำ),เส้นแนวนอน,เส้นแนวระนาบ
スコール すこーるฝนไล่ช้าง,ฝนซู่
涼風 すずかぜลมเย็น,ลมเย็นในปลายฤดูร้อน
すなทราย
砂嵐 すなあらしพายุทราย (ในทะเลทราย)
砂煙 すなけむりผงทรายที่ลอยในอากาศคล้ายกับควัน
砂子 すなごทราย,ผงทอง
砂地 すなじพื้นดินที่มีแต่ทราย
砂地 すなちพื้นดินที่มีแต่ทราย
砂浜 すなはまหาดทราย
砂原 すなはらผืนแผ่นดินที่มีแต่ทราย
砂場 すなばพื้นดินทราย,บ่อขุดทราย,สนามทรายสำหรับเด็กเล่นหรือแข่งกระโดดไกล
砂ぼこり すなぼこりผงทรายที่ลอยในอากาศคล้ายกับควัน
砂山 すなやまเนินทราย
すばるดาวลูกไก่
スレート すれーとหินชนวน
星雲 せいうんเนบิวล่า,กลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆในอวกาศ
盛夏 せいかกลางฤดูร้อน
西岸 せいがんฝั่งทะเลด้านตะวันตก
成層火山 せいそうかざんภูเขาไฟที่ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเว้าเป็นวงกลม ซึ่งเกิดจากการทับถมของลาวาและเถ้าภูเขาไฟ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ
晴天 せいてんท้องฟ้าแจ่มใส,อากาศดี
青天 せいてんท้องฟ้าแจ่มใส,อากาศดี
晴朗 せいろうสภาพท้องฟ้าที่ปลอดโปร่ง
積雲 せきうんเมฆที่ซ้อนเป็นกองใหญ่และตั้งตรงขึ้นไป ซึ่งมักเกิดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
石筍 せきじゅんหินงอก
積雪 せきせつหิมะที่ตกทับถมกัน
石墨 せきぼくหินชนวน,ตะกั่วดำ
石灰 せっかいหินปูน
石灰岩 せっかいがんหินปูน
石灰石 せっかいせきหินปูน
石灰洞 せっかいどうถ้ำหินปูน
雪渓 せっけいหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
雪原 せつげんทุ่งหิมะ
雪洞 せつどうถ้ำหิมะ
瀬戸 せとช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลภายนอก,จุดแยกที่จะตัดสินการแพ้ชนะ
浅海 せんかいทะเลตื้น,ทะเลบริเวณชายฝั่งที่มีความลึกไม่เกิน 200 เมตร
扇状地 せんじょうちเนินตะกอนรูปพัดในแม่น้ำ
旋風 せんぷうลมหมุนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 เมตร,เหตุการณ์อย่างกระทันหันที่มีผลกระทบต่อสังคม หรือผลกระทบของเหตุการณ์นั้น
絶海 ぜっかいทะเลที่อยู่ห่างจากแผน่ดินไปไกลมาก
絶壁 ぜっぺきหน้าผาชัน
草原 そうげんทุ่งหญ้า
霜降 そうこうช่วงที่เริ่มเกิดน้ำค้างแข็ง (ประมาณวันที่ 23 ตุลาคม)
早春 そうしゅんช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ
草地 そうちทุ่งหญ้า
そよ風 そよかぜลมที่พัดเอื่อยๆ
そらท้องฟ้า
空模様 そらもようสภาพอากาศหรือท้องฟ้า,สภาพของเหตุการณ์
雑木林 ぞうきばやしป่าเบญจพรรณ
大海 たいかいมหาสมุทร

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้