ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
しもน้ำค้างหรือไอน้ำที่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งตามพื้นดิน
霜夜 しもよคืนที่มีน้ำค้างแข็ง
砂岩 しゃがんหินทราย
砂金 しゃきんผงทอง
斜陽 しゃようพระอาทิตย์ที่คล้อยไปทางทิศตะวันตก,พระอาทิตย์ยามเย็น,แสงแดดยามเย็น,สภาพที่กำลังเข้าสู่ความตกต่ำ
収穫期 しゅうかくきช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
秋季 しゅうきฤดูใบไม้ร่วง
秋期 しゅうきช่วงฤดูใบไม้ร่วง
出水 しゅっすいน้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำไหลบ่า
主流 しゅりゅうแม่น้ำสายหลัก,กระแสความคิดหลัก,คนที่เป็นกลุ่มหลักในองค์กร
春夏秋冬 しゅんかしゅうとうสี่ฤดุ,ฤดูทั้งสี่ของปี
春宵 しゅんしょうคืนในฤดูใบไม้ผลิ
春秋 しゅんじゅうฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง,วันเวลา,หนึ่งปี,อายุ,วัย
春暖 しゅんだんอากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิ
沼沢 しょうたくหนอง,บึง
晶洞 しょうどうถ้าหรือโพรงในหินหรือสายแร่ที่มีผนังเป็นผลึก
鍾乳洞 しょうにゅうどうถ้ำหินงอกหินย้อย
初夏 しょかต้นฤดูร้อน
暑気 しょきอากาศร้อนในฤดูร้อน
初秋 しょしゅうต้นฤดูใบไม้ร่วง
初春 しょしゅんต้นฤดูใบไม้ผลิ
暑中 しょちゅうช่วงที่อากาศร้อนจัดกลางฤดูร้อน
初冬 しょとうต้นฤดูหนาว
諸島 しょとうหมู่เกาะ
白雲 しらくもเมฆขาว
白砂 しらすなทรายขาว
白波 しらなみคลื่นเป็นฟองขาว,โจร,ขโมย
白雪 しらゆきหิมะสีขาว
震央 しんおうบริเวณศูนย์กลางที่อยู่เหนือจุดเกิดแผ่นดินไหว
深海 しんかいทะเลลึก
蜃気楼 しんきろうภาพลวงตาเงาที่เกิดจากการสะท้อนหรือหักเหของแสง
新月 しんげつพระจันทร์ข้างขึ้น,พระจันทร์เสี้ยว
震源 しんげんจุดที่เกิดแผ่นดินไหว,คนหรือต้นตนที่ทำให้เกิดเหตุร้าย
震源地 しんげんちบริเวณรอบจุดศูนย์กลางที่อยู่เหนือจุดเกิดแผ่นดินไหว
深山 しんざんภูเขาที่อยู่ลึกเข้าไปมากๆ
森林 しんりんป่าที่มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
慈雨 じうฝนที่ตกมาเพื่อให้ความชุ่มฉ่ำ,ฝนแห่งความเมตตา
時候 じこうอากาศในแต่ละฤดู
地震 じしんแผ่นดินไหว
地滑り じすべりแผ่นดินถล่ม,สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างหนัก
地鳴り じなりเสียงพื้นดินลั่นจากสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
弱震 じゃくしんแผ่นดินไหวเล็กน้อย,แผ่นดินไหวในระดับไม่รุนแรง (ระดับ 3)
砂利 じゃりก้อนกรวด,ก้อนกรวดปนทราย
樹海 じゅかいป่าที่กว้างใหญ่ราวกับทะเล
樹林 じゅりんป่า,ป่าไม้
上空 じょうくうท้องฟ้า,เหนือท้องฟ้า,ฟ้าเบื้องบน
上天気 じょうてんきอากาศดี,ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
迅雷 じんらいเสียงฟ้าร้องรุนแรง
彗星 すいせいดาวหาง
水星 すいせいดาวพุธ

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้