ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
引潮 ひきしおน้ำลง,โอกาสถอย,จังหวะถอนตัว
氷雨 ひさめลูกเห็บ,ฝนที่หนาวเย็น
一雨 ひとあめฝนตกครั้งเดียว,ฝนที่ตกลงมาชั่วครู่
秘湯 ひとうน้ำพุร้อนในที่ห่างไกลความเจริญที่ไม่มีคนล่วงรู้
日の入り ひのいりพระอาทิตย์ตก,เวลาที่พระอาทิตย์ตก
日の出 ひのでพระอาทิตย์ขึ้น,เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น
ひょうลูกเห็บ(ขนาดตั้งแต่5มิลลิเมตรขึ้นไป)
氷海 ひょうかいทะเลน้ำแข็ง
氷河 ひょうがธารน้ำแข็ง
氷原 ひょうげんทุ่งน้ำแข็ง
漂砂 ひょうさปรากฎการณ์ที่เม็ดทรายริมชายหาดกลิ้งไปมาเนื่องจากคลื่นหรือกระแสน้ำขึ้นน้ำลง,เม็ดทรายที่กลิ้งไปมา
氷山 ひょうざんภูเขาน้ำแข็ง
氷雪 ひょうせつน้ำแข็งและหิมะ
微震 びしんแผ่นดินไหวเล็กน้อย (ระดับ 1)
微風 びふうลมอ่อนๆ
風雨 ふううลมและฝน,ฝนที่มีลมแรง,พายุฝน
風雲 ふううんลมและหมอก,เมฆลม,ธรรมชาติ,สภาวการณ์ที่กำลังจะเกิดเหตุ
風月 ふうげつสายลมและพระจันทร์,ทิวทัศน์ในธรรมชาติ
風霜 ふうそうลมกับน้ำค้างแข็ง,ความทุกข์และอุปสรรคที่ยากลำบาก
風土 ふうどภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในท้องที่นั้น,สภาพแวดล้อมทางจิตใจที่มีผลต่อวัฒนธรรมของมนุษย์
風波 ふうはลมและคลื่น,คลื่นที่เกิดจากลม,การโต้เถียง,การขัดแย้ง
風浪 ふうろうลมและคลื่น,คลื่นที่เกิดจากลม
吹雪 ふぶきพายุหิมะ,สิ่งที่ปลิวว่อน
ふゆฤดูหนาว
冬空 ふゆぞらท้องฟ้าหน้าหนาว
平原 へいげんที่ราบกว้าง
平野 へいやทุ่งราบหญ้า
ほうき星 ほうきぼしดาวหาง
北斗七星 ほくとしちせいดาวไถ
北斗星 ほくとせいดาวไถ
北洋 ほくようทะเลทางเหนือ
星空 ほしぞらท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว
北海 ほっかいทะเลทางเหนือ,ทะเลเหนือ (North Sea)
北極海 ほっきょくかいมหาสมุทรอาร์กติก
北極星 ほっきょくせいดาวเหนือ
北極洋 ほっきょくようมหาสมุทรอาร์กติก
ほらถ้ำ,โพรง,รู
洞穴 ほらあなถ้ำ,โพรง
本流 ほんりゅうแม่น้ำสายหลัก,กระแสหลัก,สายพันธุ์หลัก
暴風 ぼうふうลมพายุ
暴風雨 ぼうふううพายุฝน
牧草地 ぼくそうちทุ่งเลี้ยงสัตว์,ทุ่งหญ้า
盆地 ぼんちที่ราบในแอ่งเขา
まきทุ่งเลี้ยงสัตว์
マグマ まぐまหินหลอมละลายที่ร้อนมากใต้ผิวโลก,แม็กมา
末流 まつりゅうปลายแม่น้ำ,รุ่นหลังๆ,ลูกหลาน,เชื้อสายรุ่นท้ายๆ,ศิษย์ปลายแถว
真夏 まなつกลางฤดูร้อน
真冬 まふゆกลางฤดูหนาว
真水 まみずน้ำจืด
マングローブ まんぐろーぶต้นโกงกาง,ป่าชายเลน

พบ 618 คำ  

page : 1  ...  11  12  13 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้