ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
鳶職 とびしょくช่างก่อสร้าง
取締役副会長 とりしまりやくふくかいちょうรองประธานกรรมการ
取締役副社長 とりしまりやくふくしゃちょうรองกรรมการผู้จัดการ
土方 どかたกรรมกรก่อสร้าง
ドライバー どらいばーคนขับรถ,ไขควง
内科医 ないかいหมออายุรศาสตร์,แพทย์ทั่วไป
内閣官房 ないかくかんぼうเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
内閣総理大臣 ないかくそうりだいじんนายกรัฐมนตรี (เป็นทางการ)
肉体労働者 にくたいろうどうしゃกรรมกร
塗り師 ぬりしช่างลงรัก
のうเกษตรกรรม
農業 のうぎょうเกษตรกรรม
農相 のうしょうรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
農民 のうみんเกษตรกร
農林水産大臣 のうりんすいさんだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง
歯医者 はいしゃหมอฟัน,ทันตแพทย์
配達人 はいたつにんพนักงานส่งของ
俳優 はいゆうนักแสดง
花形 はながたดารา
鍼医 はりいหมอฝังเข็ม
バスガイド ばすがいどมัคคุเทศก์ประจำรถ
番兵 ばんぺいทหารเฝ้าเวร
バーテン ばーてんบาร์เทนเดอร์
バーテンダー ばーてんだーบาร์เทนเดอร์
秘書 ひしょเลขานุการ
非常勤講師 ひじょうきんこうしอาจารย์พิเศษ
百姓 ひゃくしょうเกษตรกร
ビジネスマン びじねすまんนักธุรกิจ
美容師 びようしช่างเสริมสวย
ピエロ ぴえろตัวตลกในละครสัตว์
副官 ふくかんผู้ช่วยผู้บังคับบัญชากองทหาร
副議長 ふくぎちょうรองประธาน
副将 ふくしょうรองกัปตัน,ผู้มีตำแหน่งรองจากจอมพล
副総理大臣 ふくそうりだいじんรองนายกรัฐมนตรี
副大統領 ふくだいとうりょうรองประธานาธิบดี
婦警 ふけいตำรวจหญิง
婦人警官 ふじんけいかんตำรวจหญิง
婦長 ふちょうหัวหน้านางพยาบาล
武将 ぶしょうนายพล,ผู้บัญชาการทหาร
部将 ぶしょうหัวหน้ากองทหาร
部長 ぶちょうผู้อำนวยการกอง,หัวหน้ากอง,หัวหน้าฝ่าย
物理学者 ぶつりがくしゃนักฟิสิกส์
ブルーカラー ぶるーからーกรรมกร
プレジデント ぷれじでんとประธานาธิบดี,ผู้อำนวยการ,อธิการบดี,ประธาน
プログラマ ぷろぐらまโปรแกรมเมอร์
プログラマー ぷろぐらまーโปรแกรมเมอร์
ヘアドレッサー へあどれっさーช่างทำผม
ヘアーデザイナー へあーでざいなーช่างออกแบบทรงผม
兵家 へいかทหาร
兵士 へいしทหาร

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้