ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
兵卒 へいそつทหาร
兵隊 へいたいทหาร
兵馬 へいばทหารและม้า,กองทหาร,สงคราม
編集者 へんしゅうしゃบรรณาธิการ
弁護士 べんごしทนายความ
ペンキ職人 ぺんきしょくにんช่างทาสี
法学者 ほうがくしゃนักกฎหมาย
法相 ほうしょうรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
報道官 ほうどうかんโฆษก
報道陣 ほうどうじんผู้สื่อข่าว
砲兵 ほうへいทหารปืนใหญ่
法律家 ほうりつかนักกฎหมาย
歩哨 ほしょうทหารยาม
補充兵 ほじゅうへいทหารกองหนุน
歩兵 ほへいทหารราบ
保姆 ほぼครูพี่เลี้ยง (ตามสถานรับดูแลเด็กเล็ก)
保母 ほぼครูพี่เลี้ยง (ตามสถานรับเลี้ยงเด็ก)
ホワイトカラー ほわいとからーพนักงานบริษัท,คนทำงานนั่งโต๊ะ
翻訳者 ほんやくしゃนักแปล
ボクサー ぼくさーนักมวย,ชื่อพันธุ์สุนัขชนิดหนึ่ง
ボランティア ぼらんてぃあอาสาสมัคร
ポリス ぽりすตำรวจ
ポーター ぽーたーพนักงานขนของให้แขกตามโรงแรมหรือสถานีรถไฟ
マッサージ師 まっさーじしหมอนวด
マンガ家 まんがかนักเขียนการ์ตูน
漫画家 まんがかนักเขียนการ์ตูน
ミュージシャン みゅーじしゃんนักดนตรี
メイクアップアーティスト めいくあっぷあーてぃすとช่างแต่งหน้า
文部大臣 もんぶだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
薬剤師 やくざいしเภสัชกร
役者 やくしゃนักแสดง,ดารา
雇い人 やといにんลูกจ้าง,พนักงาน
郵政大臣 ゆうせいだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
郵便配達 ゆうびんはいたつบุรุษไปรษณีย์,พนักงานไปรษณีย์
郵便配達人 ゆうびんはいたつにんบุรุษไปรษณีย์
郵便屋さん ゆうびんやさんบุรุษไปรษณีย์,พนักงานไปรษณีย์
弓師 ゆみしช่างทำธนู
洋裁師 ようさいしช่างตัดเสื้อ
傭兵 ようへいทหารรับจ้าง
用務員 ようむいんนักการ,ภารโรง
予備兵 よびへいทหารกองหนุน
吏員 りいんข้าราชการ,เจ้าหน้าที่
理髪師 りはつしช่างตัดผม
りょうข้าราชการ,เจ้าหน้าที่
漁師 りょうしชาวประมง
理容師 りようしช่างตัดผม(ผู้ชาย)
レジ れじเครื่องบันทึกเงินสด,ที่จ่ายเงินในร้านค้าหรือร้านอาหาร,พนักงานประจำเครื่องเก็บเงิน
レジ係 れじがかりพนักงานเก็บเงิน,แคชเชียร์
労働大臣 ろうどうだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้