ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
先生 せんせいครู,อาจารย์,คำยกย่องผู้มีความรู้หรือผู้นำ(เช่น แพทย์,ผู้แทนราษฎร เป็นต้น)
専門医 せんもんいหมอโดยเฉพาะ,หมอผู้เชี่ยวชาญ
セーラー せーらーกะลาสี,ทหารเรือ
セールスマン せーるすまんเซลล์แมน,พนักงานขาย
前哨 ぜんしょうกองทหารลาดตระเวน,กองทหารแนวหน้า,กองทหารรักษาแนวชายแดน
総監 そうかんผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
奏者 そうしゃนักดนตรี
宗匠 そうしょうครู,ปรมาจารย์(ทางวรรณศิลป์และศิลปะ)
操縦士 そうじゅうしนักบิน,กัปตันเครื่องบิน
曹長 そうちょうยศทหารชั้นประทวนในกองทัพญี่ปุ่น (จ่าสิบเอก)
総督 そうとくผู้บัญชาการทหารสูงสุด
総理大臣 そうりだいじんนายกรัฐมนตรี
村長 そんちょうผู้ใหญ่บ้าน
蔵相 ぞうしょうรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
雑兵 ぞうひょうพลทหาร
隊長 たいちょうหัวหน้าคณะ,หัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้ากองทหาร
タイピスト たいぴすとพนักงานพิมพ์ดีด
たくみช่าง,ช่างไม้,คนงาน,ช่างเทคนิค
探偵 たんていนักสืบ,การสืบ(ความลับ)
大工 だいくช่างไม้
大元帥 だいげんすいผู้บัญชาการทหารสูงสุด,แม่ทัพ
代将 だいしょうเสนาธิการทหารพลจัตวา (อเมริกา)
大臣 だいじんรัฐมนตรี
大統領 だいとうりょうประธานาธิบดี
ダイレクトセールス だいれくとせーるすพนักงานขายอิสระ
男優 だんゆうนักแสดงชาย
知事 ちじผู้ว่าราชการจังหวัด
仲介屋 ちゅうかいやนายหน้า
駐屯地 ちゅうとんちกองทหารรักษาการณ์
駐兵 ちゅうへいทหารประจำการ
彫刻家 ちょうこくかช่างแกะสลัก,ประติมากร
調理師 ちょうりしพ่อครัว,แม่ครัว,คนปรุงอาหาร,กุ๊ก
著者 ちょしゃนักเขียน,นักประพันธ์
著述家 ちょじゅつかนักเขียน
地理学者 ちりがくしゃนักภูมิศาสตร์
通訳 つうやくล่ามแปล,ล่าม
手品師 てじなしนักมายากล
哲学者 てつがくしゃนักปรัชญา
店員 てんいんพนักงานร้ายขายของ
添乗員 てんじょういんพนักงานบริการประจำรถหรือเครื่องบิน
天文家 てんもんかนักดาราศาสตร์
天文学者 てんもんがくしゃนักดาราศาสตร์
ディレクター でぃれくたーผู้กำกับ(การแสดง),ผู้อำนวยการผลิต(รายการวิทยุโทรทัศน์),ผู้อำนวยการเพลง,ไดเรคเตอร์
デザイナー でざいなーนักออกแบบ,นักดีไซน์
電工 でんこうช่างไฟ
陶工 とうこうช่างทำเครื่องปั้นดินเผา
投資家 とうしかนักลงทุน
統幕議長 とうばくぎちょうผู้บัญชาการทหารสูงสุด
特派員 とくはいんผู้แทนหนังสือพิมพ์,ผู้สื่อข่าวพิเศษ
図書館員 としょかんいんบรรณารักษ์

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้