ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
軍人 ぐんじんทหาร
軍籍 ぐんせきตำแหน่ง,ยศทางการทหาร
軍法会議 ぐんぽうかいぎศาลทหาร
警官 けいかんตำรวจ
警察 けいさつตำรวจ
警察官 けいさつかんนายตำรวจ
警察軍曹 けいさつぐんそうสิบตำรวจโท
警察伍長 けいさつごちょうสิบตำรวจตรี
警察少尉 けいさつしょういร้อยตำรวจตรี
警察少佐 けいさつしょうさพันตำรวจตรี
警察少将 けいさつしょうしょうพลตำรวจตรี
警察大尉 けいさつたいいร้อยตำรวจเอก
警察大佐 けいさつたいさพันตำรวจเอก
警察大将 けいさつたいしょうพลตำรวจเอ
警察中尉 けいさつちゅういร้อยตำรวจโท
警察中佐 けいさつちゅうさพันตำรวจโท
警察中将 けいさつちゅうじょうพลตำรวจโท
経済学者 けいざいがくしゃนักเศรษฐศาสตร์
経済専門家 けいざいせんもんかนักเศรษฐศาสตร์
警視 けいしผู้กำกับการตำรวจ
刑事 けいじตำรวจฝ่ายสืบสวน
警部補 けいぶほสารวัตร
研究者 けんきゅうしゃนักวิจัย
県警 けんけいตำรวจประจำจังหวัด,ตำรวจท้องถิ่น
建設者 けんせつしゃนักสถาปนิก
建築家 けんちくかสถาปนิก
建築士 けんちくしสถาปนิก
憲兵 けんぺいสารวัตรทหาร
芸者 げいしゃเกอิชา
芸術家 げいじゅつかศิลปิน
芸人 げいにんนักแสดง
外科医 げかいศัลยแพทย์
言語学者 げんごがくしゃนักภาษาศาสตร์
原子物理学者 げんしぶつりがくしゃนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์
工員 こういんคนงานในโรงงาน
行員 こういんพนักงานธนาคาร ย่อมาจาก 銀行員
後軍 こうぐんทหารกองหลัง
考古学者 こうこがくしゃนักโบราณคดี
講師 こうしวิทยากร,ผู้บรรยาย,อาจารย์
厚生大臣 こうせいだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
校長 こうちょうอาจารย์ใหญ่,ครูใหญ่
校長先生 こうちょうせんせいครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
交通警官 こうつうけいかんตำรวจจราจร
交通警察 こうつうけいさつตำรวจจราจร
公認会計士 こうにんかいけいしผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,สมุห์บัญชีซึ่งรับรองโดยกฏหมาย
坑夫 こうふคนงานเหมือง
工夫 こうふคนงานก่อสร้าง
公務員 こうむいんข้าราชการ
公吏 こうりข้าราชการ
国連事務総長 こくれんじむそうちょうเลขาธิการสหประชาชาติ

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้