ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย






คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
乞食 こじきขอทาน
古生物学者 こせいぶつがくしゃนักโบราณชีววิทยา
国境警察 こっきょうけいさつตำรวจชายแดน
近衛 このえองค์รักษ์,ทหารรักษาพระองค์
近衛兵 このえへいทหารองค์รักษ์,ทหารรักษาพระองค์
殺し屋 ころしやนักฆ่า
コンダクター こんだくたーผู้ควบคุมวงดนตรี,วาทยกร
紺屋 こんやช่างย้อมผ้า,ร้านย้อมผ้า
語学者 ごがくしゃนักภาษาศาสตร์
ผู้ช่วย,นายพัน
最高司令官 さいこうしれいかんผู้บัญชาการทหารสูงสุด
宰相 さいしょうนายกรัฐมนตรี
裁判官 さいばんかんผู้พิพากษา
佐官 さかんช่างทาสี,ช่างปูน
左官 さかんช่างทาสี,ช่างปูน
作家 さっかนักเขียน,นักประพันธ์,ผู้แต่ง
作曲家 さっきょくかนักแต่งเพลง
サラリーマン さらりーまんพนักงานกินเงินเดือน,พนักงานบริษัท
産婆 さんばหมอตำแย
三百代言 さんびゃくだいげんหมอความ
産婦人科医 さんふじんかいหมอสูตินารีเวช,หมอทำคลอด
参謀 さんぼうเสนาธิการทหาร
財務相 ざいむしょうรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
歯科助手 しかじょしゅผู้ช่วยหมอฟัน
志願兵 しがんへいทหารอาสาสมัคร
市議会議員長 しぎかいぎいんちょうนายกเทศมนตรี
司書 ししょบรรณารักษ์
師匠 ししょうครู,อาจารย์ (ทางด้านงานศิลปะหรืองานฝีมือ)
自然主義者 しぜんしゅぎしゃนักธรรมชาตินิยม
仕立て屋 したてやช่างตัดเสื้อ
市長 しちょうนายกเทศมนตรี
指導教官 しどうきょうかんอาจารย์ที่ปรึกษา
社員 しゃいんพนักงานบริษัท
車掌 しゃしょうพนักงานเก็บค่าโดยสาร,กระเป๋ารถเมล์,พนักงานตรวจตั๋ว
写真屋 しゃしんやช่างถ่ายรูป,ช่างภาพ
集配人 しゅうはいにんบุรุษไปรษณีย์
修理工 しゅうりこうช่างซ่อม,อู่ซ่อม (รถ)
首相 しゅしょうนายกรัฐมนตรี
主婦 しゅふแม่บ้าน
商家 しょうかพ่อค้า,ร้านค้า
将校 しょうこうนายทหารชั้นสัญญาบัตร
少将 しょうしょうพลตำรวจตรี,พลตรี
商人 しょうにんพ่อค้า
商売 しょうばいค้าขาย
消防士 しょうぼうしพนักงานดับเพลิง
植字工 しょくじこうช่างเรียงพิมพ์
嘱託 しょくたくลูกจ้างพิเศษที่จ้างเป็นเวลา ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ,การจ้างวาน
属託 しょくたくลูกจ้างพิเศษที่จ้างเป็นเวลา ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ,การจ้างวาน
職人 しょくにんช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างทำประตู ช่างสี เป็นต้น
所長 しょちょうผู้อำนวยการ

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้