ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
コオロギ こおろぎจิ้งหรีด
蟋蟀 こおろぎจิ้งหรีด
こがね虫 こがねむしแมลงทับ
黒鳥 こくちょうหงส์ดำ
こちปลาหัวแบน
小鳥 ことりนกขนาดเล็ก
子猫 こねこลูกแมว
子羊 こひつじลูกแกะ
小羊 こひつじลูกแกะ
仔豚 こぶたลูกหมู
子豚 こぶたลูกหมู
コブラ こぶらงูเห่า
こまตัวหมากรุก,ม้า,ลูกม้า,คนหรือของที่อยู่ในการควบคุมของตน
駒鳥 こまどりนกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น
コンドル こんどるนกจำพวกแร้งขนาดใหญ่
ゴキブリ ごきぶりแมลงสาบ
ゴリラ ごりらลิงกอริลลา
さいแรด (สัตว์)
さかなปลา
さぎนกกระสา
さそりแมงป่อง
さばปลาซะบะ
さるลิง
珊瑚 さんごปะการัง
珊瑚礁 さんごしょうปะการัง
秋刀魚 さんまปลาซัมมะ
サーディン さーでぃんปลาซาดีน
雑魚 ざこปลาตัวเล็ก ๆ,ปลาซิวปลาสร้อย,คนที่ไม่มีบทบาทสำคัญ
雑食類 ざっしょくるいสัตว์ประเภทที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
ざりがに ざりがにกุ้งนาง (Japanese crayfish)
シェパード しぇぱーどสุนัขพันธุ์อัลเซเชียน
鹿 しかกวาง
しぎนกปากซ่อม,นกอีก๋อย
しくまหมีสีน้ำตาล
しぐまหมีสีน้ำตาล
獅子 ししสิงโต
四十雀 しじゅうからนกติ๊ดพันธุ์ญี่ปุ่น
始祖鳥 しそちょうนกอาร์คีออปเทอริกซ์
七面鳥 しちめんちょうไก่งวง
縞馬 しまうまม้าลาย
尺取り虫 しゃくとりむしหนอนชนิดหนึ่ง,หนอนคืบ
尺取虫 しゃくとりむしหนอนชนิดหนึ่ง,หนอนคืบ
蝦蛄 しゃこกั้ง
しゃちปลาวาฬเพชรฆาต
シャム猫 しゃむねこแมวสยาม
猩々 しょうじょうลิงอุรังอุตัง
猩猩 しょうじょうลิงอุรังอุตัง
食用蛙 しょくようがえるกบชนิดหนึ่ง สามารถใช้บริโภคได้
白魚 しらうおปลาพันธุ์หนึ่งของญี่ปุ่น ลำตัวยาวประมาณ 10 ซ.ม. ใช้บริโภค,คำที่ใช้เปรียบเทียบกับนิ้วที่ขาวและยาวเรียวของสตรี
白鷺 しらさぎนกกระสา,นกยางขาว

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้