ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
閑古鳥 かんこどりนกกาเหว่า
ผีเสื้อกลางคืน,แมลงมอธ
害虫 がいちゅうแมลงที่เป็นภัย(ต่อสิ่งต่างๆ),ศัตรูพืช
鵞鳥 がちょうห่าน
蝦蟇 がまคางคก
がまがえるคางคก
キジ きじไก่ฟ้า
きじไก่ฟ้า
きつสุนัขจิ้งจอก,หมาจิ้งจอก
啄木鳥 きつつきนกหัวขวาน
キツネ きつねสุนัขจิ้งจอก,หมาจิ้งจอก
きつねสุนัขจิ้งจอก,หมาจิ้งจอก
キャタピラー きゃたぴらーหนอนผีเสื้อ
九官鳥 きゅうかんちょうนกจำพวกนกขุนทอง กิ้งโครง สาลิกา
恐竜 きょうりゅうไดโนเสาร์
キリギリス きりぎりすตั๊กแตน
螽斯 きりぎりすตั๊กแตน
蟋蟀 きりぎりすตั๊กแตน
キリン きりんยีราฟ
麒麟 きりんยีราฟ
金魚 きんぎょปลาทอง
キングコブラ きんぐこぶらงูจงอาง
魚類 ぎょるいสัตว์ประเภทปลา
孔雀 くじゃくนกยูง
くじらปลาวาฬ
くまหมี
熊蜂 くまばちแตน
蜘蛛 くもแมงมุม
クラゲ くらげแมงกะพรุน
水母 くらげแมงกะพรุน
海月 くらげแมงกะพรุน
黒熊 くろくまหมีดำ
黒熊 くろぐまหมีดำ
黒白縞蚊 くろしろしまかยุงลาย
グレーハウンド ぐれーはうんどสุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีขนสั้นตัวสูง และยาว
軍艦鳥 ぐんかんどりนกโจรสลัด
警察犬 けいさつけんสุนัขตำรวจ
けつねสุนัขจิ้งจอก,หมาจิ้งจอก
蚰蜒 げじげじกิ้งกือ,ตัวเสนียด,คำที่ใช้เรียกคนที่เกลียดชัง
コアラ こあらโคอาล่า
こいปลาคาร์ฟ
子犬 こいぬลูกสุนัข
小犬 こいぬลูกสุนัข,ลูกหมา
こうตั๊กแตนยักษ์
仔牛 こうしลูกวัว
子牛 こうしลูกวัว
小牛 こうしลูกวัว
甲虫 こうちゅうแมลงที่มีเปลือกแข็งหุ้ม เช่น ด้วง
こうのとりนกกระสา
蝙蝠 こうもりค้างคาว

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้