ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
余り あまりไม่ค่อยจะ
雨霰 あめあられปลิวหรือยิงมาราวกับห่าฝนและลูกเห็บ
洗い浚い あらいざらいหมดเกลี้ยง
予め あらかじめทำไว้ล่วงหน้า
粗方 あらかたส่วนใหญ่,ส่วนมาก
新たに あらたに(ทำ)ใหม่อีกครั้ง
改めて あらためてอีกครั้งหนึ่ง
あらまし あらましโครงเรื่อง
有らん限り あらんかぎりเท่าทีมี,เท่าที่ทำได้
ありあり ありありชัดเจน
有りったけ ありったけเท่าที่มี
有りっ丈 ありったけเท่าที่มี
有りのまま ありのままตามตรง,ตามที่เป็นจริง
有りの儘 ありのままตามตรง,ตามที่เป็นจริง
或いは あるいはหรือว่า,หรือไม่ก็,หรือ
或は あるいはหรือว่า,หรือไม่ก็,หรือ
彼是 あれこれโน่น ๆ นี่ ๆ,อันนั้นอันนี้
彼此 あれこれโน่น ๆ นี่ ๆ,อันนั้นอันนี้
案外 あんがいเกินคาด
安息 あんそくการพักผ่อนอย่างสบายๆ
案の定 あんのじょうอย่างที่คิด,ตามความคาดหมาย
あんまり あんまりไม่ค่อยจะ…
余り あんまりไม่ค่อยจะ…
唯々 いいอย่างว่าง่าย
いい加減 いいかげんชุ่ยๆ,ลวกๆ,ไม่รับผิดชอบ,ครึ่งๆกลางๆ,เกินไป,พอดี,พอเหมาะพอควร
唯々諾々 いいだくだくอย่างว่าง่าย
如何 いかがเป็นอย่างไรบ้าง,เป็นยังไงบ้าง(คำสุภาพของ どう)
如何様 いかさまการต้มตุ๋น,การตบตา
如何に いかにอย่างไร
如何にも いかにもดูยังไง ๆ ก็ … จริง ๆ,เหลือเกิน
如何許 いかばかりเท่าไหร่,ขนาดไหน,แค่ไหน
如何程 いかほどสักเท่าไหร่
奈何 いかんอย่างไรดี,ความเป็นไป,เป็นมาอย่างไร
如何 いかんอย่างไรดี,ความเป็นไป,เป็นมาอย่างไร
以外 いがいนอกกรอบ,นอกเหนือจาก..., ไม่รวม...,ยกเว้น...
意外 いがいไม่คาดคิดมาก่อน
意外と いがいとอย่างคาดไม่ถึง,อย่างเกินคาด
以外に いがいにยกเว้น
意外に いがいにกว่าที่คิด
生き生き いきいきร่าเริง,มีชีวิตชีวา
いきおいพละกำลัง,เรี่ยวแรง,พลัง,อิทธิพล,พลอยทำไปด้วย
勢い いきおいพละกำลัง,เรี่ยวแรง,พลัง,อิทธิพล,พลอยทำไปด้วย
行き成り いきなりอยู่ ๆ ก็
行成 いきなりอยู่ ๆ ก็
意気揚々 いきようようอย่างภาคภูมิใจ
意気揚揚 いきようようอย่างภาคภูมิใจ
幾多 いくたจำนวนมาก
幾度 いくたびกี่ครั้ง
幾つ いくつกี่อัน,กี่ชิ้น,กี่ก้อน,อายุเท่าไหร่
幾年 いくとせกี่ปี

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้