ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
いんちき いんちきโกง,ต้มตุ๋น,ปลอม,เก๊,การขี้โกง(การพนัน การเล่น)
インチキ いんちきโกง,ต้มตุ๋น,ปลอม,เก๊,การขี้โกง(การพนัน การเล่น)
隠匿 いんとくปิดบัง,ปกปิด,ซุกซ่อน
インプット いんぷっとอินพุต
隠蔽 いんぺいซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,อำพราง
引用 いんようการยกคำพูดหรือข้อเขียนมาอ้างอิง
飲用 いんよう(น้ำ)สำหรับดื่ม
ウインク ういんくขยิบตา
飢死に うえじにการอดตาย
餓死 うえじにการอดตาย
ウエーブ うえーぶลอนผม,เป็นลอน,คลื่น(ไฟฟ้าหรือเสียง)
右往左往 うおうさおうจ้าละหวั่น,วิ่งวุ่น,อลหม่าน
羽化 うかการลอกคราบจากดักแด้ไปเป็นแมลงอย่างสมบูรณ์
含嗽 うがいกลั้วคอ,บ้วนปาก
うがいกลั้วคอ,บ้วนปาก
浮き浮き うきうきระรื่น,ระริกระรี้,คึกคัก,เบิกบาน
浮き沈み うきしずみเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอย,ผลุบ ๆ โผล่ ๆ,ขึ้น ๆ ลง ๆ
受け付け うけつけการรับ(เอกสาร,ใบสมัคร...),ที่ติดต่อสอบถาม,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
受付 うけつけการรับ(เอกสาร,ใบสมัคร...),ที่ติดต่อสอบถาม,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
受付け うけつけการรับ(เอกสาร,ใบสมัคร...),ที่ติดต่อสอบถาม,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
右顧左眄 うこさべんวอกแวก,ลังเล,ใจโอนเอนไปมา
うじゃうじゃ うじゃうじゃยั้วเยี้ย,(บ่น)เป็นหมีกินผึ้ง
薄着 うすぎการใส่เสื้อผ้าบาง ๆ
薄化粧 うすげしょうการแต่งหน้าอ่อน ๆ
薄笑い うすわらいรอยยิ้มจาง ๆ
うずうず うずうずอยากจนตัวสั่น
右折 うせつเลี้ยวขวา
嘘泣き うそなきการแกล้งทำเป็นเศร้าโศก
転た寝 うたたねผลอยหลับ
転寝 うたたねผลอยหลับ
打ち合わせ うちあわせการนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย,การประชุมเตรียมงาน,การหารือกันล่วงหน้าเพื่อดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
討ち死に うちじにการตายในสนามรบ
うっかり うっかりเผลอ,พลั้ง,ไม่ทันระวัง,ประมาท
鬱血 うっけつเลือดคั่ง
鬱積 うっせきอัดอั้นอยู่ในใจ
腕組 うでぐみกอดอก
腕組み うでぐみกอดอก
腕立て伏せ うでたてふせการวิดพื้น
腕まくり うでまくりการถลกแขนเสื้อ
うようよ うようよยั้วเยี้ย,ยุบยับ
紆余曲折 うよきょくせつคดเคี้ยว,พลิกผันไปเรื่อย ๆ
裏打ち うらうちการเสริมผ้าหรือกระดาษอีกชั้นเพื่อให้แข็งแรง,การหา(หลักฐาน)มาสนับสนุน
裏書 うらがきการสลักหลัง,(หลักฐาน)สนับสนุน
裏書き うらがきการสลักหลัง,(หลักฐาน)สนับสนุน
売り買い うりかいการซื้อขาย
うろうろ うろうろป้วนเปี้ยน,ด้อม ๆ มอง ๆ,วนไปวนมา
上書き うわがきการจ่าหน้า,การเขียนลงบนซองหรือห่อพัสดุ
浮気 うわきนอกใจ,มีชู้,หลายใจ,เจ้าชู้
うわさเสียงเล่าลือ,ข่าวลือ,พูดถึงลับหลัง
噂話 うわさばなしเรื่องซุบซิบ,ข่าวลือ

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้