ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
アタック あたっくโจมตี
あだ名 あだなชื่อเล่น
渾名 あだなฉายา,ชื่อเล่น
綽名 あだなฉายา,ชื่อเล่น
悪化 あっかเลวร้ายลง,แย่ลง,ทรุดลง
悪口 あっこうการนินทา
圧搾 あっさくการคั้น(ผลไม้),การสกัด
あっさり あっさりพื้น ๆ,สบาย ๆ,(รส)อ่อน ๆ,ง่าย ๆ
圧縮 あっしゅくการบีบอัด(ข้อมูล),การ zip (คอมพิวเตอร์),การอัดให้เล็กลง,การอัดอากาศ,การย่อความ
斡旋 あっせんการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
圧倒 あっとうมีกำลังเหนืออีกฝ่าย
圧迫 あっぱくการกดอย่างแรง,กดดัน,ปราบปราม
アップ あっぷเพิ่ม,ยก,การถ่ายภาพโคลสอัพ
アップロード あっぷろーどการอัพโหลด
圧延 あつえんการรีดโลหะให้เป็นแผ่นหรือแท่ง
厚着 あつぎการสวมเสื้อผ้าหนา ๆ หลายชั้นให้อบอุ่น
圧力 あつりょくแรงดัน
当てにする あてにするหวัง
アテンド あてんどดูแลต้อนรับ
後押し あとおしการเข็น,การสนับสนุน,การหนุนหลัง
後始末 あとしまつการจัดการภายหลังจากจบเรื่องลง,การเก็บกวาด,การสะสาง
後払い あとばらいการจ่ายเงินทีหลัง
後戻り あともどりการย้อนกลับ
アドバイス あどばいすคำแนะนำ
穴埋め あなうめการกลบหลุม,การอุดรู,การบรรจุคนลงตำแหน่งที่ว่างลง,การชดเชยเงินส่วนที่ขาด
アプローチ あぷろーちการเข้าไปใกล้,วิถีทาง
天下り あまくだりการเสด็จลงจากสวรรค์ของเทพ,การเข้ารับตำแหน่งใหญ่ในบริษัทเอกชนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลังเกษียณ
雨乞い あまごいการขอฝน
阿諛 あゆประจบประแจง
洗い張り あらいはりซักและตาก (ชุดกิโมโน)
荒稼ぎ あらかせぎการหาเงินได้จำนวนมากในช่วงเวลาหนึ่ง,การหาเงินโดยไม่เลือกวิธี (เช่น ล้วงกระเป๋า ลักขโมย)
粗ごなし あらごなしการเตรียมอย่างคร่าว ๆ,การบดอย่างหยาบ ๆ
荒ごなし あらごなしการเตรียมอย่างคร่าว ๆ,การบดอย่างหยาบ ๆ
粗捜し あらさがしการจับผิด
荒療治 あらりょうじมาตรการขั้นเด็ดขาด,การรักษาโรคด้วยวิธีเด็ดขาด
アルバイト あるばいとงานพาร์ทไทม์,งานชั่วคราว,งานพิเศษ
アレンジ あれんじการจัดให้เป็นระเบียบ,การเรียบเรียงเสียงประสาน
暗記 あんきการท่องจำ
諳記 あんきการท่องจำ
行脚 あんぎゃการเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไปนมัสการสิ่งที่เคารพในศาสนา
アンコール あんこーるการเรียกร้องให้แสดงอีก
暗殺 あんさつการลอบฆ่า
アンサンブル あんさんぶるแอสแซมเบิล
安産 あんざんการคลอดลูกอย่างปลอดภัย
暗算 あんざんการคิดในใจ
安心 あんしんหมดห่วง,สบายใจ
暗示 あんじการบอกใบ้
安住 あんじゅうการอาศัยอยู่อย่างสงบสุข,การพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
安定 あんていมั่นคง,เสถียรภาพ
暗闘 あんとうการต่อสู้หรือแก่งแย่งกันโดยไม่เปิดเผย

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้