ดิกชันนารีไทยญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus


ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย

พบ 1864 คำ

折節おりふし

orifushi

แต่ละโอกาส, บางโอกาส, ฤดูกาล

折り好くおりよく

oriyoku

บังเอิญโชคดีที่..., เคราะห์ดี

折り悪くおりわるく

oriwaruku

เคราะห์ร้าย

おろおろおろおろ

orooro

จิตใจว้าวุ่น, ตีโพยตีพาย, ปนเสียงสะอื้น

終わりにおわりに

owarini

สุดท้ายนี้

皆目かいもく

kaimoku

(ไม่...)เลย

却ってかえって

kaette

กลับ(ไม่เป็นอย่างที่คิด)

限りかぎり

kagiri

ขีดจำกัด, จุดสิ้นสุด

各員かくいん

kakuin

แต่ละคน

隔週かくしゅう

kakushuu

สัปดาห์เว้นสัปดาห์

 1 <>187

pageviews 19,703,046