ดิกชันนารีไทยญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus


ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย

พบ 1864 คำ

思う存分おもうぞんぶん

omouzonbun

อย่างสาแก่ใจ, อย่างสาสมใจ

面白半分におもしろはんぶんに

omoshirohanbunni

อย่างเล่น ๆ

主におもに

omoni

เป็นส่วนใหญ่

思わずおもわず

omowazu

โดยไม่ได้ตั้งใจ

凡そおよそ

oyoso

ประมาณ, คร่าว ๆ, ส่วนใหญ่

おり

ori

การพับ, โอกาส, จังหวะ, เวลา, เวลาที่เหมาะสม

折折おりおり

oriori

ในแต่ละครั้ง

折々おりおり

oriori

ในแต่ละครั้ง

折り返しおりかえし

orikaeshi

ส่วนที่พับตลบกลับของเสื้อผ้า เช่น ปกเสื้อ, วกกลับ, ตอบกลับทันที

折り節おりふし

orifushi

แต่ละโอกาส, บางโอกาส, ฤดูกาล

 1 <>187

pageviews 19,703,086