ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
過小 かしょうเล็กเกินไป,(ประเมิน)ต่ำไป
過少 かしょうน้อยเกินไป
過重 かじゅうเกินน้ำหนัก,เกินพิกัด,(งาน)หนักเกินไป
過剰 かじょうมากเกินไป,เกินควร
幽か かすかนิดหน่อย,เล็กน้อย,เบาบาง
微か かすかนิดหน่อย,เล็กน้อย,เบาบาง,สลัว,เลือน ๆ,เลือนลาง,แผ่วเบา
過多 かたมากเกินไป
片意地 かたいじรั้น,ดื้อ
堅気 かたぎ(อาชีพ)สุจริต,(คน)ซื่อตรง,ยึดมั่นในความถูกต้อง
頑な かたくなหัวดื้อ,รั้น,ดันทุรัง
片手落ち かたておちลำเอียง,ไม่ยุติธรรม
型破り かたやぶりแปลกใหม่,แหวกแนว,ผิดธรรมเนียม,แหกคอก,ผิดจากที่เคยมี
過大 かだいเกินความจำเป็น,เกินตัว,เกินจริง
果断 かだんกล้าตัดสินใจ,เด็ดขาด
勝ち気 かちきชอบเอาชนะ
勝気 かちきชอบเอาชนะ
可聴 かちょうสามารถได้ยิน,ดังพอที่จะได้ยิน
画期的 かっきてきที่เป็นการเริ่มยุคใหม่,ที่เป็นการเปิดศักราชใหม่
活況 かっきょうความคึกคักหรือสภาพคล่อง (ของตลาด ธุรกิจ)
恰好 かっこうรูปลักษณ์ภายนอก,ลักษณะ,สารรูป,รูปร่างหน้าตา,เหมาะเจาะ,สมเหตุสมผล
格好 かっこうรูปร่าง,ท่าทาง,การแต่งกาย
闊達 かったつใจกว้าง
勝手 かってครัว,สภาพ,ฐานะการเงินของบ้าน,ความสะดวก
勝手な かってなเอาตัวเองเป็นหลัก,เอาแต่ได้,ตามอำเภอใจ
活溌 かっぱつแข็งขัน,คึกคัก,ว่องไง,กระปรี้กระเปร่า,มีชีวิตชีวา
活発 かっぱつแข็งขัน,คึกคัก,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,มีชีวิตชีวา
下等 かとうชั้นต่ำ,ระดับต่ำ
過当 かとうเกินควร
過度 かどระดับหรือปริมาณที่มากเกินควร
可也 かなりมากทีเดียว,ค่อนข้าง
可成 かなりมากทีเดียว,ค่อนข้าง
金目 かねめดูมีราคา
可能 かのうเป็นไปได้
華美 かびความหรูหราฟู่ฟ่า,ความงามตระการตา
過敏 かびん(ประสาท)ไวเกินไป
寡聞 かぶんโลกทัศน์ของตนเองแคบ (ใช้เป็นคำถ่อมตัว)
過分 かぶんมากเกินไป,ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,มากมาย
可変 かへんการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
果報 かほうโชคดี,ผลบุญ,บุญเก่า,ดวงดี,มีโชค
過保護 かほごเลี้ยงลูกอย่างไข่ในหิน,อย่างทะนุถนอมมากเกินไป
寡黙 かもくพูดน้อย,เงียบขรึม,ไม่ช่างพูด
からから からからแห้งผาก,จนกรอบ,(กระเป๋า)แห้ง
空っぽ からっぽว่างเปล่า,กลวง,ไม่มีเนื้อหาสาระ
カラフル からふるมีสีสัน,มีสีสดใส,สีสันงดงาม
仮初 かりそめชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยั่งยืน,เบาบาง,เล็กน้อย
仮初め かりそめชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยั่งยืน,เบาบาง,เล็กน้อย
苟且 かりそめชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยั่งยืน,เบาบาง,เล็กน้อย
軽はずみ かるはずみผลีผลาม,วู่วาม,ชะล่าใจ,ย่ามใจ
華麗 かれいความงดงามตระการตา,ความหรูหราฟู่ฟ่า
可憐 かれんน่ารัก,น่าเอ็นดู

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้