ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
クリアー くりあーเคลียร์
くり返し くりかえしการทำซ้ำ
繰り返し くりかえしการทำซ้ำ
繰返し くりかえしการทำซ้ำ
苦し紛れ くるしまぎれทำไปด้วยความลำบากเกินขนาด
苦労 くろうความลำบากลำบน,ความเหนื่อยยาก,การตรากตรำ
偶然 ぐうぜんบังเอิญ,เผอิญ
具象的 ぐしょうてきอย่างเป็นรูปธรรม
ぐずぐず ぐずぐずชักช้า,อืดอาด,ลอยชาย,เสียงบ่นพึมพำ,เสียงหายใจเวลามีน้ำมูก,รุ่ยร่าย,ไม่เป็นรูปทรง
愚図愚図 ぐずぐずชักช้า,อืดอาด,ลอยชาย,เสียงบ่นพึมพำ,เสียงหายใจเวลามีน้ำมูก,รุ่ยร่าย,ไม่เป็นรูปทรง
具体的 ぐたいてきอย่างเป็นรูปธรรม,อย่างชัดเจน
具代的 ぐだいてきที่เป็นรูปธรรม
愚鈍 ぐどんโง่เขลา
愚昧 ぐまいโง่เขลา
ぐらぐら ぐらぐらโคลงเคลง
グラマー ぐらまーทรวดทรงชวนให้หลงใหล,รูปร่างยั่วยวน,เสน่ห์ชวนให้หลง
グリーン ぐりーんสีเขียว,พื้นที่สีเขียว,สนามรอบหลุมกอล์ฟ
愚劣 ぐれつโง่เขลา,เซ่อ
グー ぐーกระดาษ
軽快 けいかいความปราดเปรียว,(จิตใจ)ปลอดโปร่ง,เบาสบาย
炯眼 けいがんตาเป็นประกาย,สายตาเฉียบแหลม
形式的 けいしきてきอย่างเป็นรูปแบบ
軽少 けいしょう(ราคา ค่า)น้อยนิด
軽率 けいそつชะล่าใจ,ผลีผลาม,วู่วาม
継続的 けいぞくてきอย่างต่อเนื่อง
軽佻 けいちょうเล่น ๆ,ไม่จริงจัง
軽佻浮薄 けいちょうふはくความเหลาะแหละ,ความไม่เอาจริงเอาจัง
軽度 けいどชั้นเบา,ขั้นเบา
軽薄 けいはく(ความคิด)ตื้น ๆ,ไม่สุขุม,ไม่จริงจัง,ไม่น่าเชื่อถือ
軽微 けいびเล็กน้อย
軽便 けいべんกะทัดรัด
軽妙 けいみょう(ฝีปาก)คมคาย,(คำพูด)เฉียบแหลม
怪訝 けげんอัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ
けち けちขี้เหนียว
吝嗇 けちขี้เหนียว
けちん坊 けちんぼうคนขี้ตืด,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
結構 けっこうดี,ได้,พอสมควร
傑作 けっさくงานหรือผลงานชิ้นเอก
決定的 けっていてきถึงที่สุด,แน่นอน,ขั้นสุดท้าย
潔白 けっぱくขาวสะอาด,ใสซื่อ,บริสุทธิ์
潔癖 けっぺきเกลียดความสกปรกหรือความไม่ถูกต้องเป็นอย่างมาก
健気 けなげกล้าหาญ,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,อย่างมีมานะ,น่าชมเชย,น่าชื่นชม
けんสูงชัน
けんเห็นได้ชัด,ปรากฏ,เด่น
険悪 けんあくอันตราย,น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,ตึงเครียด,(อากาศ)เลวร้าย
健脚 けんきゃくการเดินเก่ง,คนเดินเก่ง
謙虚 けんきょถ่อมตัว
健康 けんこうสุขภาพ
健康的 けんこうてきดีต่อสุขภาพ
堅固 けんご(จิตใจ)มั่นคง หนักแน่น,(การป้องกัน)เข้มแข็ง

พบ 2,254 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้