ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
汗腺 かんせんต่อมเหงื่อ
肝臓 かんぞうตับ
外耳 がいじหูชั้นนอก
眼瞼 がんけんเปลือกตา
気管 きかんหลอดลม
気管支 きかんしหลอดลมใหญ่
砧骨 きぬたこつกระดูกทั่ง (หู)
きばเขี้ยว,งา
きもตับ
臼歯 きゅうしฟันกราม
胸郭 きょうかくหน้าอก
胸骨 きょうこつกระดูกซี่โครง,กระดูกหน้าอก
鞏膜 きょうまくเยื่อหนาสีขาวที่หุ้มรอบๆด้านหลังลูกตาดำ
切れ長 きれながหางตาเรียวยาว
筋肉 きんにくกล้ามเนื้อ
薬指 くすりゆびนิ้วนาง
くそขี้
くちปาก
くちばしปากของสัตว์ปีก,จงอยปาก
口髭 くちひげหนวด
くちびるริมฝีปาก
くるぶしตาตุ่ม
黒目 くろめตาดำ
ขน,ผม
血管 けっかんเส้นเลือด
結膜 けつまくเยื่อบุตา
けんเส้นเอ็น
肩甲骨 けんこうこつกระดูกสะบัก
犬歯 けんしฟันเขี้ยว
懸壅垂 けんようすいลิ้นไก่
拳固 げんこกำปั้น,หมัด
拳骨 げんこつกำปั้น,หมัด
口角 こうかくมุมปาก
口蓋垂 こうがいすいลิ้นไก่
睾丸 こうがんลูกอัณฑะ
虹彩 こうさいม่านตา
口唇 こうしんริมฝีปาก
甲状腺 こうじょうせんต่อมไทรอยด์
喉頭 こうとうหลอดเสียง,กล่องเสียง
肛門 こうもんรูทวาร,ทวารหนัก
こころหัวใจ,ใจ
こしเอว,สะโพก
腰骨 こしぼねกระดูกเอว,กระดูกสะโพก
骨壺 こつつぼกระดูกไหปลาร้า
骨盤 こつばんกระดูกบั้นเอว
こぶしกำปั้น
鼓膜 こまくเยื่อแก้วหู,แก้วหู
こめかみ こめかみขมับ
小指 こゆびนิ้วก้อย
細胞 さいぼうเซลล์

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้