ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
岩穴 いわあなโพรงถ้ำบนผาหิน
岩場 いわばหินผา,หน้าผา,ชะง่อนผา
隕星 いんせいอุกกาบาต
いん石 いんせきอุกกาบาต
インド洋 いんどようมหาสมุทรอินเดีย
右岸 うがんฝั่งขวาของแม่น้ำ
雨季 うきฤดูฝน
雨期 うきฤดูฝน
浮き島 うきしまดินโคลนและซากพืชที่จับตัวกันคล้ายเกาะในบึงหรือทะเลสาบ,เกาะที่ดูเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ำ
うずน้ำวน
内海 うちうみทะเลใน,ทะเลที่ถูกล้อมด้วยแผ่นดินเกือบทั้งหมด,ทะเลสาบ
雨天 うてんสภาพอากาศที่มีฝนตก,วันที่ฝนตก
海原 うなばらท้องทะเล,พื้นน้ำกว้างใหญ่ของทะเล
うねり うねりการบิดงอ,เกลียวคลื่น
うみทะเล
海風 うみかぜลมทะเล
海辺 うみべหาดทราย
うらอ่าวเล็กๆ,ชายหาด
雲海 うんかいทะเลเมฆหมอก
運河 うんがร่องน้ำหรือคลองส่งน้ำที่ขุดขึ้น
อ่าวเล็กๆ
沿海 えんかいชายฝั่ง
遠海 えんかいกลางทะเลที่ห่างไกลจากชายฝั่ง
塩湖 えんこทะเลสาบน้ำเค็ม
遠島 えんとうเกาะกลางทะเลที่ห่างไกลจากแผ่นดิน
煙霧 えんむหมอกและควัน,หมอกควันที่เป็นอากาศเสีย
追い風 おいかぜลมที่พัดส่งในทิศที่กำลังมุ่งหน้าไป,ตามลม,สภาพที่ได้เป็นต่อ,เหตุการณ์ที่ช่วยเกื้อกูล
追風 おいかぜลมที่พัดส่งในทิศที่กำลังมุ่งหน้าไป,ตามลม,สภาพที่ได้เป็นต่อ,เหตุการณ์ที่ช่วยเกื้อกูล
大雨 おおあめฝนตกหนัก
大河 おおかわแม่น้ำใหญ่
大波 おおなみคลื่นยักษ์
大水 おおみずน้ำท่วม
大雪 おおゆきหิมะตกหนัก
おかเนิน
小川 おがわลำธาร
おきทะเลบริเวณที่ไกลจากฝั่ง,น่านน้ำ
沖合 おきあいทะเลบริเวณที่ไกลจากฝั่ง,น่านน้ำ
オパール おぱーるหินโอปอล
温泉 おんせんน้ำพุร้อน
温風 おんぷうลมอุ่นในฤดูใบไม้ผลิ,ลมอุ่นจากเครื่องทำความร้อน
オーロラ おーろらออโรร่า,ลำแสงเรืองแสงแถบขั้วโลก
海王星 かいおうせいดาวเนปจูน
海岸 かいがんชายทะเล,ชายฝั่ง
皆既月食 かいきげっしょくจันทรุปราคาเต็มดวง
皆既食 かいきしょくสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเต็มดวง
海峡 かいきょうช่องแคบ
海溝 かいこうร่องลึกที่ก้นมหาสมุทรอันเนื่องจากการยุบตัวของแผ่นดินเป็นแนวยาว,ลึก
海国 かいこくประเทศเกาะ,ประเทศที่รุ่งเรืองจากทางทะเล
海食洞 かいしょくどうถ้ำที่เกิดจากน้ำทะเลกัดเซาะ
海水 かいすいน้ำทะเล

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้