ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : เมือง ประเทศ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
群馬県 ぐんまけんจังหวัดกุนมะ
ケニア けにあประเทศเคนยา
ケベック けべっくรัฐควิเบก
ケンタッキー けんたっきーรัฐเคนตั๊กกี้
ケンブリッジ けんぶりっじเมืองเคมบริดจ์
高知県 こうちけんจังหวัดโคจิ
神戸 こうべเมืองโกเบ
コスタリカ こすたりかประเทศคอสตาริก้า
コリア こりあประเทศเกาหลี
コロンビア ころんびあประเทศโคลัมเบีย
コンゴ こんごประเทศคองโก
豪州 ごうしゅうทวีปออสเตรเลีย
埼玉県 さいたまけんจังหวัดไซตามะ
サウジアラビア さうじあらびあประเทศซาอุดิอาระเบีย
佐賀県 さがけんจังหวัดซากะ
サーヴァッテぃ さーヴぁってぃกรุงสาวัตถี
ザイール ざいーるประเทศซาอีร์ (อยู่ในแอฟริกา)
滋賀県 しがけんจังหวัดชิกะ
シスコ しすこซานฟรานซิสโก
静岡県 しずおかけんจังหวัดชิซูโอกะ
島根県 しまねけんจังหวัดชิมาเนะ
上海 しゃんはいเซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
シリア しりあประเทศซีเรีย
シンガポール しんがぽーるประเทศสิงคโปร์
ジャカルタ じゃかるたกรุงจาการ์ต้า
ジャパン じゃぱんประเทศญี่ปุ่น
ジャマイカ じゃまいかประเทศจาไมก้า
ジンバブエ じんばぶえประเทศซิมบับเวย์
スイス すいすประเทศสวิตเซอร์แลนด์
瑞西 すいすประเทศสวิตเซอร์แลนด์
スウェーデン すうぇーでんประเทศสวีเดน
スコットランド すこっとらんどประเทศสกอตแลนด์
ストックホルム すとっくほるむกรุงสตอร์กโฮม
スパルタ すぱるたเมืองสปาร์ต้า
スペイン すぺいんประเทศสเปน
スリランカ すりらんかประเทศศรีลังกา
スロベニア すろべにあประเทศสโลเวเนีย
セルビア せるびあประเทศเซอร์เบีย
ソウル そうるกรุงโซล
タイ たいไทย,ประเทศไทย
たいไทย,ประเทศไทย
台北 たいぺいกรุงไทเป (เมืองหลวงของไต้หวัน)
大陸 たいりくทวีป
台湾 たいわんประเทศไต้หวัน
大韓民国 だいかんみんこくประเทศเกาหลีใต้
ダラス だらすเมืองดัลลาส
チェコスロバキア ちぇこすろばきあประเทศเชกโกสโลวาเกีย
千葉 ちばจังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว,เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
千葉県 ちばけんจังหวัดจิบะ
チベット ちべっとประเทศทิเบต

พบ 304 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้